S’acosta l’estiu: educació en el lleure

Ara que s’acosta l’estiu és un bon moment per recordar les activitats de lleure i la tasca dels monitors/es i educadors/es.

Però, què és l’educació en el lleure? Tal com s’explica al web de la Direcció General de Joventut, l’educació en el lleure és la intervenció educativa en el temps lliure dels infants i els joves fora de l’ensenyament reglat i de l’àmbit familiar.

Són molts els llocs on es porten a terme activitats tot l’any, com per exemple: esplais, agrupaments escoltes o casals. Per complementar aquesta oferta, a l’estiu s’hi sumen les colònies, els campaments i els camps de treball, entre d’altres.

L’objectiu principal és la transmissió de valors individuals i col·lectius, tot contribuint a l’educació integral dels infants i els joves, utilitzant els recursos que ofereixen les activitats pròpies del temps d’esbarjo.

A DIXIT aquest mes hem elaborat un dossier temàtic sobre aquest tema (el podeu veure aquí), on s’hi recullen publicacions, articles, institucions, recursos web i normativa per tal d’oferir recursos als monitors/es i educadors/es perquè els puguin utilitzar en el desenvolupament de les seves tasques.

Entre les publicacions recomanades hi trobem aquesta:

Anem preparats! 2012: recomanacions i normatives per organitzar activitats d’educació en el lleure amb menors de 18 anys. (consultable en línia)

Es tracta d’una guia que es va actualitzant anualment i que ofereix informació i recomanacions per garantir un bon nivell qualitatiu en les activitats, tant en termes de seguretat com en el respecte al medi natural que les acullen. Per exemple, sabeu com es pot notar que s’acosta una tempesta o què passa si ens mossega un escurçó? Doncs aquests i altres temes són els que trobareu a la guia.

El Centre de Documentació Juvenil també ha elaborat un dossier temàtic que pot ser del vostre interès: Activitats d’estiu. Aquí podeu trobar-hi més referències bibliogràfiques, com aquest fulletó en format pdf sobre l’alimentació als casals d’estiu.

Deixa un comentari