20a Conferència Europea de Serveis Socials

Sota el títol “Perfilar el futur per uns serveis socials sostenibles: qualitat, rendiment, innovació”, tindrà lloc a Copenhaguen a partir del proper 25 de juny una nova edició de la Conferència Europea de Serveis Socials, que organitza l’European Social Network (ESN), i on participaran persones responsables del disseny i de la prestació de serveis socials i altres professionals de més de 30 països.

Els serveis socials tenen una missió eminentment social, però també comporten costos i beneficis econòmics. Les diferents conferències de les ponències i els tallers que es realitzaran a la conferència de Copenhaguen tractaran com es pot conformar el futur amb uns serveis socials sostenibles, tot i les actuals pressions demogràfiques i financeres, i quins són els camins que cal seguir per seguir oferint serveis que garanteixin la qualitat de vida de les persones.

Durant la trobada també s’abordaran algun dels reptes socials i econòmics més importants com, per exemple, la protecció de la infància, com garantir un futur per als joves, com fomentar un envelliment actiu i saludable o com tenir cura de les persones amb dependència. També hi haurà oportunitat de participar en tallers que tractaran temes d’actualitat en diversos països europeus i facilitaran l’intercanvi d’experiències i exemples de bones pràctiques.

La Conferència comptarà amb la presència de László Andor, comissari europeu per l’Ocupació, els Afers socials i la Inclusió, que obrirà la sessió plenària del dia 25 de juny.

La darrera Conferència Europea de Serveis Socials es va celebrar durant 2011 a Varsòvia i va comptar amb la participació del Departament de Benestar Social i Família mitjançant un taller sobre “Plans Locals d’Inclusió Social: intervenció compartida i el paper del tercer sector”. En aquest enllaç podeu veure un  vídeo resum (de 3 minuts de durada) de la conferència de l’any passat.

Al web de l’ESN també hi podeu consultar altres vídeos i publicacions d’edicions anteriors, com per exemple els materials de les jornades de Barcelona, que van tenir lloc l’any 2010 i en les quals DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials va participar amb un estand informatiu.

Deixa un comentari