Edificis accessibles: com interpretar la normativa

Com a centre de documentació sovint ens trobem consultes que es van repetint al llarg de l’any. Una d’elles és saber quina és la normativa per a què un edifici sigui accessible.

El Departament de Benestar Social i Família ha creat una pàgina web on s’explica que es va crear la Taula d’Accessibilitat a les Activitats a Catalunya (TAAC) precisament amb l’objectiu d’harmonitzar els criteris de la normativa vigent d’accessibilitat -autonòmica i estatal- als establiments en edificis existents on es desenvolupin activitats d’ús públic.

Aquesta taula consta de tres documents:

1. Criteris generals d’aplicació de la normativa d’accessibilitat a les activitats en edificis existents (DT -1), on es defineixen els criteris generals per poder discernir quines solucions alternatives són acceptables i en quins casos, tenint en compte els principis d’ajust raonable i de proporcionalitat establerts a la Llei 51/2003, de 2 de desembre (LIONDAU).

2. Taula d’usos i activitats als efectes dels Criteris TAAC (DT-2), on s’estableix una classificació d’usos i activitats associades a efectes d’aplicació dels criteris específics que es concretin per a determinats elements i casuístiques. Aquesta taula s’ha elaborat d’acord amb l’annex 2 del Decret 135/1995 i l’aplicació del DB-SUA (Reial Decret 173/2010).

3. Condicions d’accessibilitat de les cambres higièniques en establiments d’ús públic (DT-3), on  s’estableixen les condicions d’accessibilitat que han de complir les cambres higièniques en els establiments d’ús públic, en funció de del tipus d’intervenció que es realitzi (obres de reforma, ampliació del local i/o modificacions de l’activitat), de la superfície de l’establiment i de les característiques de l’activitat.

Deixa un comentari