Contra la pobresa

Aquesta setmana hem publicat un nou dossier temàtic a DIXIT, centrat en la pobresa i les necessitats socials. Podeu consultar-lo aquí.

Un dels recursos que podeu trobar-hi és el Pacte per a la Lluita contra la pobresa a Catalunya.

Aquest pacte, que està en procés d’elaboració, té com a objectiu combatre els efectes de la crisi en el benestar de les persones i lluitar contra l’augment de la pobresa.

El Departament de Benestar Social i Família promou l’elaboració d’aquest pacte i presenta als agents socials, civils, institucionals i polítics un document de propostes que serveix de punt de partida. A aquest document de propostes s’hi afegeix el Document de bases del Pacte per a la lluita contra la pobresa a Catalunya, que analitza amb profunditat la situació actual, indica les causes i les conseqüències dels processos d’exclusió per tal de buscar les solucions i els canvis que seran necessaris per enfrontar els reptes de la Catalunya del segle XXI.

A més de diverses entitats que treballen per eradicar la pobresa, al dossier també hi podeu trobar alguns recursos web, com ara:

L’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) és un potent recurs de cerca de dades estadístiques. Podeu trobar-hi des de dades referents a la població, economia, societat i territori. En el cas que ens ocupa avui, a l’Idescat hi ha dades sobre qualitat i condicions de vida, benestar i protecció social, dades de renda i risc de pobresa, prestacions i pensions, etc. Ho trobareu a l’apartat de societat.

A l’Idescat també podeu trobar-hi els indicadors territorials de risc a la pobresa i l’exclusió social. És un projecte creat en col·laboració amb el Departament de Benestar Social i Família i que està encara en procés d’elaboració. Té per objectiu conèixer el dimensionament i les característiques de la població en situació de risc de pobresa i exclusió social, tant a nivell demogràfic i social com de salut.

El Panel de Desigualtat Social a Catalunya (PaD) és un projecte impulsat per la Fundació Jaume Bofill que des de fa 10 anys analitza el desenvolupament de la societat catalana, dedicant una atenció especial a les desigualtats socials per millorar el disseny de polítiques socials.

Es tracta de la primera base de dades amb aquestes característiques a tot l’estat. Podeu consultar el document de 10 anys de la PaD a través d’aquest enllaç (requereix flash): Trajectòries i canvi social a Catalunya.

Leave a Reply