Violència filioparental

La violència filioparental o intergeneracional és la que s’exerceix generalment dels fills cap a pares dins d’una família. Les causes poden ser moltes i diverses: des de factors psicològics a socials, passant per l’actual crisi de valors, l’educació sovint massa permissiva, la pèrdua d’autoritat, la societat de consum, el fracàs escolar, etc. Tot plegat en fa difícil la intervenció o l’abordatge.

En tractar-se d’un fenomen en auge cada vegada més preocupant, a DIXIT hem trobat interessant fer-ne un dossier temàtic, que aglutini  informació al voltant d’aquesta qüestió.

En aquest dossier podeu trobar-hi publicacions i recursos que incideixen bàsicament en la violència exercida pels fills envers els pares i en la violència en adolescents i joves. A continuació destaquem dos documents d’interès:

.

A  la revista Anales de psicología de la Universitat de Múrcia trobem l’article “Hasta qué punto la violencia filio-parental es bidireccional?”, a càrrec de  Izaskun Ibabe i Joana Jaureguizar. Es tracta d’un estudi que comprova les diferències de gènere entorn les víctimes i els qui perpetren la violència filioparental.

.

.

Aquest segon document està centrat en l’estudi de la violència filio-parental en relació amb els tipus de delictes, fent el seguiment d’una desena de casos en els àmbits de mediació i assessorament per extreure’n temes comuns a tots ells. També inclou guies d’actuació que recull bones pràctiques i recomanacions.

.

.

.

.

.

Per consultar altres documents o articles podeu fer-ho al dossier o a la base de dades Dialnet, on hi ha articles, monografies i tesis (algunes amb accés al text complet).

Deixa un comentari