L’impacte social de la Marató per la pobresa

La Marató per la pobresa, que es va celebrar el maig de fa dos anys, va aconseguir recaptar 4,5 milions d’euros. A principis d’aquest mes la Fundació La Marató de TV3 ha fet públiques les dades de l’impacte social que han suposat aquests diners, que es van repartir en 40 projectes socials desenvolupats per 75 entitats diferents.

Aquestes dades indiquen que un total de 47.500 persones, que corresponen a 5.331 unitats familiars, se n’han pogut beneficiar amb una mitjana de 95 euros per persona atesa. El document informatiu amb els projectes realitzats i l’impacte de cadascuna de les iniciatives ha estat elaborat pel col·lectiu ESADE Alumni, que ha supervisat el procés i donat el suport necessari per l’elaboració de les memòries finals que cada entitat social beneficiària ha presentat.

Observant les dades, en podem destacar que s’han evitat 1.462 desnonaments i que s’han inserit en el món laboral 478 usuaris. També s’ha invertit en reforç educatiu millorant així el rendiment acadèmic de molts nens i nenes i s’han cobert les necessitats bàsiques de milers de persones en risc d’exclusió social.

Els resultats dels projectes socials finançats han estat els següents:

 • Inserció laboral
  • 478 persones ateses han aconseguit una feina
  • 1.653 persones han participat en accions i itineraris de formació
  • 327 persones han fet pràctiques de treball
  • 224 persones han rebut orientació i assessorament en el seu procés de recerca activa de feina
 • Infància
  • 902 nens i nenes han rebut beques menjador durant tot el període escolar del 2013
  • 116 infants i joves han superat amb èxit els exàmens de nivell com ara ESO- PACFGM
  • 203 joves que han participat en cursos de formació professional han superat el nivell requerit
  • 372 nens han rebut reforç educatiu mitjançant tutories i classes de suport amb millora efectiva del rendiment acadèmic acreditat
  • 4.287 infants han participat efectivament en esplais o colònies d’estiu o han fet activitats extraescolars
 • Assistencial
  • 1.487 persones del grup gent gran han estat ateses en diferents programes, com ara en programes d’acompanyament a domicili per assistència, per seguiment de malalties o purament per socialització
  • S’ha aconseguit que 318 persones sense llar poguessin pernoctar en una casa d’acollida, un apartament assistencial, un alberg o similar
  • 285 persones han fet servir els serveis de bugaderia i/o han utilitzat serveis d’higiene personal
  • S’han lliurat 4.519 lots d’aliments durant el període setembre de 2012 a octubre de 2013
  • 37.197 àpats repartits en menjadors socials
  • 308.353 kg. d’aliments lliurats a usuaris finals
  • 5.050 menús servits a preus molt reduïts per proporcionar equilibri nutritiu a un preu raonable per als més necessitats
 • Habitatge
  • 1.462 desnonaments evitats, per mitjà de la mediació en casos de desnonament amb els bancs o els arrendadors (habitatge propi o lloguer) resolts amb èxit per l’usuari/ família
  • 6.256 consultes sobre habitatge ateses
  • 923 ajuts econòmics directes per mantenir l’habitatge, com ara el pagament de quotes o factures de subministraments com ara la llum o el gas
  • 229 persones a les quals les entitats han donat allotjament d’urgència un cop desnonades.

Deixa un comentari