Llengua de signes catalana

La Llengua de Signes Catalana (LSC) és la llengua pròpia de la comunitat de signants de Catalunya. La LSC gaudeix avui en dia de reconeixement legislatiu des que el 2010 es va publicar la Llei de llengua de signes catalana.

Amb aquesta llei, l’Institut d’Estudis Catalans, IEC, esdevé l’autoritat normativa d’aquesta llengua que en promou la recerca i ha d’establir-ne l’estàndard en un futur. La Secció Filològica incorpora la LSC com un objecte més de la seva activitat científica i col·labora regularment amb la Federació de Persones Sordes de Catalunya i amb les universitats en activitats de recerca i promoció de la LSC.

Al Portal de la Llengua de Signes Catalana hi podeu trobar força material, com ara un alfabet dactilològic i una sèrie d’apunts de gramàtica bàsica, com per exemple les indicacions temporals (present, passat i futur), l’ordre bàsic dels signes o la concordança verbal. Aquest material està dirigit als mateixos signants d’LSC però també a qualsevol persona que vulgui adquirir coneixements essencials.

Relacionat amb aquest tema, també val la pena recordar que fa pocs mesos va aparèixer Signslator, una aplicació web que tradueix de l’espanyol a la llengua de signes directament des del web. Està desenvolupada per l’empresa TBWA i ofereix també versió gratuïta per a Android i iOs. L’aplicació està realitzada amb la col·laboració de l’Asociación para la Normalización del Lenguaje de Signos i utilitza més de 12.000 paraules i més de 200 hores de rodatge.

One Comment Add yours

Deixa un comentari