Adaptar-se als canvis: les competències digitals

Vivim en una societat canviant on la majoria de les professions han modificat una part important de les seves formes de treballar a conseqüència de la implementació de les noves tecnologies i la facilitat i millores en la comunicació. Els periodistes veuen com ara tothom pot publicar notícies als seus blogs o mitjans comunicació; els bibliotecaris, com Google acapara tota la cerca d’informació… i així un llarg etcètera. Avui en dia sembla que qui no està present a la xarxa és com si no existís.

Fa uns mesos, l’empresa RocaSalvatella va identificar les 8 competències digitals bàsiques que un professional -sigui de l’àmbit que sigui- ha d’adquirir i desenvolupar si es vol adaptar a tots aquests canvis.

Hi fem una repassada?

  • Coneixement digital: cal fer un esforç per trobar i dominar les eines i els recursos digitals necessaris tant a nivell professional com personal.
  • Gestió de la informació: a més de recollir informació, cal seleccionar-la, classificar-la i rebutjar la que no necessitem. I, tant o més important: també hem de saber compartir-la.
  • Comunicació digital: comunicar les nostres accions és fonamental. Cal preguntar-se: saben les entitats properes a la nostra quines activitats fem? Els nostres usuaris (reals i potencials) saben quines actuacions estem portant a terme? Tenim un pla de comunicació? Estem presents a les xarxes?
  • Treball en xarxa: es tracta d’una competència bàsica, més enllà fins i tot de l’àmbit digital. La col·laboració i cooperació és fonamental en els entorns digitals.
  • Aprenentatge continu: el “lifelong learning” és important per mantenir-se al dia. S’han de tenir identificats els canals formatius i les comunitats d’aprenentatge com entitats, col·legis professionals, universitats, associacions professionals, centres formatius, etc. que ens poden ajudar a gestionar aquest aprenentatge.
  • Visió estratègica: comprendre el fenomen digital i incorporar-lo a l’orientació estratègica dels projectes de l’organització o entitat.
  • Lideratge en xarxa: estar preparats per coordinar equips de treball distribuïts en xarxa i en entorns digitals.
  • Orientació a l’usuari: és necessari entendre, saber interactuar i satisfer les necessitats dels nous usuaris en contextos digitals.

Deixa un comentari