Cercador Google: en sabem treure tot el profit?

Quan busquem alguna informació a Internet, sovint utilitzem el cercador Google. Tot i que sembla una tasca senzilla, de vegades ens trobem amb resultats que no són els que ens interessen: això passa perquè Google és un cercador molt genèric i contempla milions de pàgines web.

Aquesta setmana us oferim alguns consells a l’hora de cercar informació a la xarxa i d’utilitzar Google.

Un aspecte important a tenir en compte és la fiabilitat. Hi ha una sèrie d’elements bàsics que serveixen per avaluar la informació que trobem, com per exemple, l’autoria o l’edició: no és el mateix que un estudi sobre els serveis socials el publiqui un col·legi professional que un blog anònim sobre el tema.

Pel que fa a les cerques, hi ha dos conceptes bàsics que cal tenir en compte: el soroll i el silenci documental.

  • El soroll documental és quan, després de fer la cerca, ens trobem que hi ha massa resultats i que la majoria no ens serveixen. Per evitar-ho, cal fer-la més acurada i utilitzar l’eina de cerca avançada.
  • Per contra, el silenci documental es produeix quan no trobem allò que volem, fruit potser d’haver iniciat la cerca amb paràmetres massa específics.

En l’ús de Google hi ha alguns paràmetres que ens poden ajudar a optimitzar els resultats: són les anomenades “Eines de cerca”.

  • Ubicació. Podem cercar continguts publicats a qualsevol país del món. Si en volem un de concret haurem d’utilitzar la cerca avançada.
  • Idioma. Per defecte, l’idioma de cerca és amb el qual tenim configurat Google o el nostre navegador. Podem escollir aquest idioma o bé “tots els idiomes”. Com en el cas anterior, si en volem només un d’específic haurem d’utilizar la cerca avançada.
  • La data de publicació. És molt important limitar-la si busquem dades o notícies recents. Permet buscar per diferents intervals com ara: “darrera hora”, “darreres 24 hores” o “la setmana passada”. També es pot personalitzar l’interval segons les nostres necessitats.
  • Resultats. Hi ha dues opcions per escollir: “privat” o “verbatim”. La primera retorna els continguts propis o dels contactes que tenim a pàgines com fòrums o xarxes socials. La segona mostra els resultats segons una cerca exacta de paraules. En aquest tipus de cerques no hi ha correcció de lletres ni resultats aproximatius.

La opció de “cerca avançada” permet especificar paràmetres d’una manera més concisa. Per exemple, si volguéssim trobar un document en format pdf escrit en danès i publicat a França l’any passat.

Si voleu aprofundir en aquest tema, a DIXIT tenim disponible per agafar en préstec el llibre “Mejorar las búsquedas de información”. Es tracta d’una obra escrita per Sílvia Argudo i Amadeu Pons, professors de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació, per facilitar la cerca d’informació.

A la publicació es reflexiona sobre com buscar informació i així aprendre el comportament dels cercadors i les bases de dades per tal d’obtenir els millors resultats.

.

.

El llibre forma part de la col·lecció “El profesional de la información”, que són obres de butxaca que posen a l’abast dels professionals temes vinculats amb la informació i la documentació. A DIXIT també podeu agafar en préstec:

Deixa un comentari