L’Institut Català de les Dones celebra 25 anys

La propera setmana l’Institut Català de les Dones (ICD) celebra els seus 25 anys.

L’ICD va néixer amb l’objectiu principal de promoure la igualtat de drets i la no-discriminació entre homes i dones i la voluntat de fomentar la participació equitativa de les dones en tots els àmbits de la vida, com ara el social, el cultural, el polític o l’econòmic.

L’origen de l’ICD es remunta al 1987, quan una comissió interdepartamental de la Generalitat de Catalunya es va plantejar que calia dur a terme actuacions per a la promoció de les dones en cadascun dels seus departaments.

Han passat 25 anys i tot i que s’ha avançat en la igualtat efectiva, l’ICD continua treballant per aconseguir que homes i dones rebin un tracte igualitari en tots els àmbits i per fer possible la incorporació transversal de la perspectiva de gènere en totes les polítiques socials, per evitar qualsevol forma de discriminació.
A banda d’exposicions, cursos formatius i altres activitats diverses que s’organitzen, l’ICD ofereix alguns serveis que us destaquem:

  • Centre de documentació: és una biblioteca especialitzada que promou i afavoreix l’estudi i la investigació sobre les dones. Proporciona informació bibliogràfica i documental a totes les persones que hi estiguin interessades com estudiants, investigadors, professionals, entitats, etc.
  • Oficines d’informació: són les oficines que hi ha a les diferents demarcacions de Catalunya on les dones poden trobar-hi informació sobre temes com ara salut, habitatge, separacions o violència masclista. Els punts informatius ofereixen serveis gratuïts d’atenció psicològica i assessorament jurídic o fan la derivació cap a les entitats i organismes que en són responsables.
  • Guia d’entitats de dones de Catalunya: la guia ofereix informació d’entitats que treballen a favor de la igualtat i de la promoció de la dona. El contingut prové de la base de dades de l’ICD, actualitzada amb la informació que es facilita des de les diverses entitats.
  • Cercadors: són cercadors que faciliten la consulta de determinades dades:
  • Cercador d’expertes: permet buscar perfils de dones en diversos àmbits com el científic, l’acadèmic o l’empresarial, entre d’altres. L’objectiu és visualitzar la presència experta femenina en diversos camps.
  • Cercador de normativa de gènere: recull els drets de les dones en diferents marcs normatius, tant nacionals com internacionals (amb una especial atenció a la normativa catalana).
  • Tot i que no és pròpiament un cercador, darrerament l’ICD ha posat en marxa el nomenclàtor col·laboratiu dels carrers amb nom de dona de Catalunya, que és una eina que promou i dóna a conèixer els carrers catalans que porten noms de les dones i fomenta que aquests s’incrementin.

L’acte commemoratiu dels 25 anys es celebrarà al Palau de la Generalitat el dia 23 d’octubre a les 18.30 h. Les persones interessades a assistir-hi poden inscriure’s en aquest formulari.

Deixa un comentari