Reconeixement de la formació d’interès en serveis socials per a activitats de formació continuada

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del passat 17 d’octubre va publicar l’ordre BSF/304/2014 que regula la concessió del reconeixement de la formació d’interès en serveis socials per a activitats de formació continuada per part del Departament de Benestar Social i Família.

Un dels objectius previstos per la Llei 12/2007 de serveis socials és impulsar activitats adreçades a la formació i la millora de les capacitats del personal professional de serveis socials, amb l’objectiu final de garantir la qualitat, l’eficiència i l’eficàcia de l’atenció social en benefici de les persones usuàries i dels ciutadans en general.

En aquest marc, des del Departament de Benestar Social i Família es va valorar com a essencial fomentar la qualitat en la formació, i es va impulsar la iniciativa d’aquesta concessió. L’objectiu era el reconeixement de les activitats de formació continuada que tinguin com a finalitat contribuir a la gestió i la difusió del coneixement en l’àmbit dels serveis socials i associar-les amb un distintiu de qualitat.

Benestar Social i Família va encomanar al Comitè d’Expertes i Experts en Formació en l’Àmbit de l’Acció Social, un òrgan adscrit a aquest Departament, que establís els requisits i els criteris d’avaluació de les activitats formatives, així com els mecanismes per concedir-les. El treball d’aquest comitè ha servit de base per a la confecció d’aquesta ordre que ara s’ha fet pública.

Poden sol·licitar aquest reconeixement les fundacions, associacions i altres entitats o organismes, de naturalesa pública o privada amb personalitat jurídica, que tinguin la finalitat d’impartir formació adreçada als professionals del Sistema català de serveis socials.

Les organitzacions interessades han de presentar la sol·licitud a l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya (OVT) com a mínim dos mesos abans de la data de realització de l’activitat perquè aquesta sigui admesa.

Tant en aquesta pàgina de l’OVT, com a l’ordre BSF/304/2014, trobareu més informació sobre la sol·licitud i el procediment per la concessió del reconeixement de la formació d’interès.

Deixa un comentari