Discapacitat i món laboral

Ahir es va celebrar el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat que té per objectiu sensibilitzar a l’opinió pública sobre els temes relacionats amb la discapacitat i promoure la presa de consciència pel que fa als beneficis de la seva integració a la societat.

Cartell elaborat pel Centre Ocupacional Les Corts de Barcelona

Amb motiu d’aquesta commemoració, avui al blog ens centrem en les accions que la Generalitat de Catalunya i entitats vinculades als serveis socials porten a terme per a la integració de les persones amb discapacitat en el món del treball.

Els Serveis d’inserció laboral per a persones amb discapacitat o malaltia mental que promou el Departament d’Empresa i Ocupació i tenen com a finalitat inserir laboralment les persones amb discapacitat intel·lectual o sensorial que tinguin una grau de discapacitat igual o superior al 33% o malaltia mental que compleixin els següents requisits:

  • Estar inscrites en el Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació
  • No participar en una altra mesura de foment de l’ocupació, amb excepció de la formació ocupacional o contínua.
  • Tenir possibilitats d’inserció en el món laboral.

També hi ha els Equips de Valoració i Orientació Laboral que realitzen la valoració als adults amb discapacitat física, psíquica, sensorial i mental a partir dels 16 anys per tal d’orientar-los les orientacions cap a recursos sociolaborals, laborals i ocupacionals.

Una altra mesura per la que aposta l’entitat ECOM són els Serveis d’Integració Laboral (SIL), que formen part d’una xarxa anomenada Epsiil.on, on diverses empreses manifesten la seva intenció per a contractar persones en situació de discapacitat. Van néixer amb l’objectiu de preparar i formar a les persones amb discapacitat per a incorporar-se al mercat de treball, però també per a fer d’intermediaris entre les empreses i els demandants de feina.

Alguns dels serveis que proporcionen són: borsa de treball, tallers diversos, assessorament per a seleccionar la feina més adient a cada perfil, orientació per elaborar un currículum o seguiment de la inserció per si sorgeix algun problema d’adaptació.

Pel que fa a iniciatives concretes i que són un referent conegut, destaquem la cooperativa La Fageda que es va crear a Olot fa 31 anys i actualment compta amb 270 treballadors, la majoria amb discapacitat intel·lectual o trastorns mentals severs.

Finalment també ens fem ressò del taller prelaboral del Centre Ocupacional Les Corts de Barcelona, que facilita serveis de Teràpia Ocupacional als seus destinataris, mitjançant l’aplicació de tècniques i recursos de tipus rehabilitador integral. En aquest espai es troben diàriament una vintena de nois i noies amb discapacitat intel·lectual, que dibuixen dissenys per fer-ne estampacions a samarretes o pijames, entre d’altres. Enguany ells han estat els artífexs del cartell que anuncia les activitats vinculades amb aquesta diada promogudes per  l’Ajuntament de Barcelona.

Deixa un comentari