Com afecta la Llei de transparència a les entitats sense ànim de lucre?

A finals del 2014 es va aprovar la Llei de transparència que, vinculada a la nova normativa fiscal, modifica lleugerament el dia a dia de la gestió de les entitats no lucratives.

Des del portal Xarxanet han elaborat un ampli recull dividit en tres capítols sobre el significat i l’aplicació d’aquesta nova llei (Com afecta la llei de transparència estatal a les entitats no lucratives I, II i III). Des del blog en fem un resum destacant els punts més importants:

  • La llei té per objectiu donar accés a la informació pública per saber, per exemple, com es gestionen els fons que es reben. Afecta a l’administració pública i a les entitats de Tercer Sector que tenen la condició de perceptores de fons públics:
  • Entitats sense ànim de lucre que perceben durant l’any ajudes i/o subvencions superiors a 100.000 euros.
  • Entitats sense ànim de lucre que com a mínim el 40% dels ingressos anuals provenen d’ajudes o subvencions, i sempre que siguin almenys de 5.000 euros.
  • L’organisme que fa complir la llei és el Consell de Transparència i de Bon Govern, adscrit al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. Paral·lelament, s’està portant a terme l’elaboració d’una llei de transparència catalana, que actualment està en fase de debat parlamentari.
  • Cada entitat s’ha de fer responsable de publicar a la seva pàgina web o seu electrònica aquesta informació. A nivell general es crearà el Portal de transparència pública per facilitar l’accés als ciutadans, d’acord amb els principis d’accessibilitat, interoperabilitat i reutilització.
  • Els ciutadans i ciutadanes poden demanar a l’administració la informació que considerin sobre aquestes entitats, sempre i quan es respectin els límits definits per la llei de protecció de dades personals. Per tant, les entitats tenen l’obligació de respondre davant de l’administració quan els hi requereixin aquesta informació.
  • La informació publicada per part de les entitats ha de ser gratuïta, clara, accessible, estructurada i comprensible. Haurà de constar-hi les funcions que es desenvolupen, la normativa que s’hi vincula i l’estructura organitzativa. També caldrà mostrar dades estadístiques de contractació (objectiu, durada, import, procés, etc.), subvencions/ajudes o altres temes que siguin necessaris per valorar el grau de compliment i de qualitat dels serveis públics que s’ofereixen.

Aquestes setmanes diverses entitats com l’Observatori del Tercer Sector, Torre Jussana o l’Associació d’Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya ofereixen formació per aprofundir sobre aquestes qüestions

Leave a Reply