Llei catalana contra l’homofòbia

El passat mes d’octubre va entrar en vigor la Llei per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

Com a projecte ja es va presentar a mitjans del 2013 amb l’objectiu de donar una major visibilitat al col·lectiu homosexual, bisexual i transsexual, així com dotar al país d’estratègies i plans per tal d’actuar en casos que pugui haver-hi discriminació i /o maltractament per raons d’orientació sexual.

De fet, el principi de no-discriminació per motius d’orientació sexual o d’identitat de gènere ja estava recollit a la normativa existent, però sense la força que transmet ara com una llei pionera al món perquè estableix sancions a qui discrimini, ja sigui en l’àmbit social, educatiu, familiar o laboral.
Aquest nou marc jurídic és molt complet i també s’hi exposen mesures per a poder aplicar en entorns com ara escoles o centres educatius, entitats culturals, lleure i esport, mitjans de comunicació, salut, acció social, famílies, mercat de treball, etc.

A 100 dies de la seva aprovació, la llei ja ha començat a avançar en àmbits com la difusió de continguts, la formació als professionals, la col·laboració entre institucions i la tramitació de les denúncies.

També s’ha creat una bústia de contacte i un formulari per facilitar el procés de presentació de denúncies, així com la creació d’un grup de treball específic per al desplegament de la llei i formació a professionals de 25 entitats que formen part del Consell Nacional. A finals de mes també es farà formació als professionals dels serveis socials i als que formen part del telèfon d’informació 012 de la Generalitat de Catalunya.

Per tal de donar-la a conèixer, els centres DIXIT acolliran la “Presentació de la Llei LGBTI: la igualtat de tracte i l’eradicació de l’homofòbia és un repte legal i social a Catalunya” en la qual es tractaran temes com la garantia dels drets de les persones LGTBI, el tipus de discriminacions que contempla aquesta nova llei, com denunciar els casos, etc.

Les dates d’aquest acte organitzat conjuntament amb l’Àrea per a la igualtat de tracte i no discriminació de persones LGBT del Departament de Benestar Social i Família són:

  • 29 de gener: Barcelona a les 17 h
  • 4 de febrer: Vic a les 17 h
  • 5 de febrer: Girona a les 17 h
  • 20 de febrer: Lleida a les 12 h

Deixa un comentari