Infants amb altes capacitats

Tots tenim diferents ritmes de desenvolupament i d’aprenentatge: algunes persones els costa  o triguen una mica més i d’altres ho fan més ràpid. Avui dediquem l’entrada de blog a parlar-vos de les persones amb altes capacitats, concretament dels infants, ja que sovint presenten unes necessitats i dificultats que cal atendre.

Els nens i nenes amb altes capacitats es poden trobar que els costa adaptar-se al ritme de les classes, que sovint els són poc interessants o se’ls fan massa monòtones. Sovint poden sentir-se diferents, incompresos i poc integrats a l’aula, fet que pot provocar-los aïllament, depressió, rebuig a l’escola, etc. És per això que, si no es detecten aquests casos i se’ls dedica una atenció adequada que tingui en compte el seu ritme d’aprenentatge i el seu benestar emocional, es pot acabar actuant en contra de les necessitats d’aquests infants.

Quins tipus d’altes capacitats existeixen?

.

Tal com s’explica al web de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (XTEC) del Departament d’Ensenyament, n’hi ha tres tipus:

  • Superdotació: els infants que popularment es coneixen com a “superdotats” són els que presenten: alta capacitat intel·lectual, alt nivell creatiu i fort compromís en les tasques. La seva capacitat cognitiva és superior a la mitjana, acostumen a tenir bona memòria, i a mostrar-se atents i motivats per aprendre coses noves. Les seves accions són gairebé sempre originals i productives perquè hi dediquen molta energia.
  • Talent: les persones talentoses són aquelles que destaquen en algun camp o tipus de processament com, per exemple, a nivell matemàtic o creatiu. A diferència del cas anterior, tenen resultats més discrets en allò que no dominen.
  • Precocitat: aquest tercer tipus es dóna quan un nen o nena es desenvolupa molt més ràpid que la resta en una determinada àrea. Normalment al cap d’uns anys la situació s’equilibra amb la resta de companys de classe.

Una de les diverses entitats que donen suport a aquests infants i a les seves famílies és AFINS: Associació de Famílies de Nens Superdotats. Entre els objectius destaquen crear un espai de relació per aquests nens i nenes, germans i familiars, així com conscienciar a les administracions i a la societat que existeixen les persones amb altes capacitats i que requereixen d’unes intervencions determinades, sobretot pel que fa a l’àmbit escolar i lúdic. En el web de l’entitat s’hi recull bibliografia, directoris i les diverses activitats que s’organitzen per a tots els implicats.

Deixa un comentari