Speak Up: la protecció dels infants amb TEA de la violència

on

L’Speak Up neix com un projecte a nivell europeu, amb l’objectiu de protegir als infants amb Trastorn de l’Espectre de l’Autisme (TEA) de la violència.

El trastorn neurològic que pateixen aquests nens i nenes danya la capacitat per comunicar-se i relacionar-se amb altres, afectant la falta d’habilitats socials i comunicatives, el que pot generar conductes violentes de manera no intencionada bé cap als altres o cap a ells mateixos.

La finalitat de l’Speak Up és ajudar als professionals perquè tinguin eines eficients de prevenció i comprensió total d’algunes conductes del TEA. I és que a nivell europeu, la majoria de països tenen un sistema insuficient que impedeix que puguin prendre accions adequades i comuns per abordar la violència generada pel TEA, tant si l’infant afectat és la víctima com si és l’actor involuntari.

Per dur a terme el desenvolupament d’aquest projecte,  es fixen 4 idees o objectius:

  1. 1. Investigar a nivell europeu sobre l’efecte del maltractament i abús en infants i adolescents amb TEA.
   2. Establir un programa pilot als països participants per tal de reduir el risc de maltractament.
   3. Realitzar campanyes informatives.
   4. Crear dos protocols d’intervenció amb pautes específiques per:

   • Detectar, informar i protegir en cas d’abús.
   • Reduir el risc de conductes violentes no intencionades.

Deixa un comentari