“Guanyem-hi tots!”: un espai per a l’intercanvi

Guanyem-hi tots! és un programa de donacions de diversos tipus de material en bon estat procedent d’empreses o particulars i cedits a entitats sense ànim de lucre que el puguin necessitar. D’aquesta manera, s’allarga la vida útil i se li dóna una segona oportunitat a aquest material encara reutilitzable i, per una altra banda, es fomenten actituds de responsabilitat envers la societat actuant amb responsabilitat social, beneficiant al tercer sector i al medi ambient.

Aquesta iniciativa de la Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS) vol sumar esforços per promoure el voluntariat social, fent d’agent promotor de canvis socials i intervenint en accions per ajudar als més desafavorits. El programa d’intercanvi de material entre empreses i entitats funciona des de fa 26 anys per beneficiar al tercer sector, però per tal de potenciar-lo i donar-li més visibilitat, la FCVS ha creat Guanyem-hi tots! el nou portal web que fa d’aparador públic virtual per facilitar l’accessibilitat a tothom.

Tant els donants de material com les entitats poden fer les ofertes o demandes mitjançant el web. Per realitzar qualsevol tipus d’aportació, el primer que cal és  registrar-se a la plataforma. Un cop donat d’alta, es poden fer tantes contribucions com es necessitin i també modificar-les.

En el cas d’una empresa, institució o particular, una vegada donats d’alta i registrats,  poden publicar la seva oferta de material. En aquest anunci queda reflectit el nom (qui és qui ofereix), què donen i la quantitat i un termini de recollida de material. També poden fer la seva aportació contestant directament a les demandes.

En el cas de les entitats socials, poden intervenir publicant un anunci en el portal assenyalant quina és la necessitat material, poden contestar i cobrir les necessitats d’altres demandes o cedir el seu material a la FCVS i ells fer pública aquesta oferta per a que altres entitats se’n beneficiïn.

Quan el donant i el demandant han arribat a un acord, la FCVS es posa en contacte amb l’empresa que fa la donació i l’entitat que la rebrà i n’exerceix de mediadora fins que el producte es lliura.

Les donacions i demandes abasten tot tipus de material: mobiliari i fungibles d’oficina, equips informàtics, aparells audiovisuals, llibres, dvd’s i tot allò que una empresa o particular ja no utilitzi i vulgui donar-li una segona oportunitat i a la vegada realitzant un acte social en benefici d’aquelles persones que ho pugin necessitar.

Deixa un comentari