Els joves, una oportunitat per al món rural

La despoblació al medi rural és una realitat. El nombre de pagesos i ramaders a Catalunya ha caigut significativament en els darrers 20 anys. Segons el cens agrari, si l’any 1994 hi havia gairebé 60.000 persones que treballaven la terra i cuidaven del bestiar al territori català, el 2016 en queden 26.000, menys de la meitat. La crisi dels preus i la falta de relleu generacional són dos factors importants per explicar aquesta davallada. A més, el sector està molt envellit i només un 11% dels pagesos actuals és menor de 40 anys.

La principal raó per la que la majoria de joves marxen a centres urbans més poblats és la manca d’oportunitats, laborals i formatives. Tot i aquesta despoblació, s’està evidenciant un canvi en el model agrari. Una transformació que segurament portarà uns models de pagesia més diversos, innovadors i sostenibles.

14.odisseu_joves_ruralitat

Imatge: Programa Odisseu

Per frenar la despoblació i poder contribuir en aquest nou model de ruralitat, la Generalitat de Catalunya, els governs locals i les entitats del sector, han posat en marxa una sèrie de projectes i programes. L’objectiu és dotar al món rural d’infraestructura, a nivell tecnològic i també a nivell social, per a que puguin sorgir iniciatives que es materialitzin en llocs de treball i en propostes d’emprenedoria sostenibles.

Un d’aquests projectes és el programa Odisseu creat per afavorir el retorn i la inserció laboral dels joves al món rural. El programa està creat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Direcció General de Joventut, i té per objectiu acompanyar la gent jove interessada en les oportunitats que ofereix l’entorn rural per a desenvolupar-hi un projecte professional. Mitjançant diferents activitats, Odisseu acosta als joves a oportunitats laborals o els convida a crear iniciatives emprenedores que els permeti conèixer millor com es viu al món rural.

Per facilitar el desenvolupament al medi rural va sorgir, l’any 2010, l’Associació d’iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA). Es tracta d’una xarxa formada pels 13 grups d’acció local catalans que cobreixen el 66% del territori i és un ens de representació dels grups davant d’entitats i d’institucions d’àmbit català, estatal i internacional. L’ARCA també impulsa projectes de desenvolupament rural per a joves i dones.

Una altra opció és adaptar a les necessitats de cada zona els actuals programes d’inserció laboral per a joves, com els Programes Integrals de Garantia Juvenil. Així s’està fent al Pallars Jussà, on aquests programes s’han centrat en l’àmbit de l’elaboració i comercialització directa dels productes alimentaris provinents del sector agrari, ja que és un activitat amb força pes a la comarca i, per tant, amb noves oportunitats laborals.

Sota el títol de “Joves i nova ruralitat: reptes i oportunitats”, es va celebrar a Lleida la divuitena edició del Fòrum d’Estudis sobre la Joventut, el passat mes d’octubre. Es va arribar a la conclusió que cal impulsar un canvi cultural que doni més visibilitat al món rural com a espai d’oportunitats per a la gent jove i per al conjunt de la societat. I que només amb un plantejament d’aquest tipus es podrà posar en relleu el patrimoni i la cultura rurals i aconseguir redefinir la relació entre el camp i el món urbà.

Per a obtenir més informació, recursos i materials sobre aquest tema podeu consultar el número 52 del Butlletí E-Joventut publicat el passat mes de febrer que estava dedicat a als joves i la nova ruralitat i que recollia els principals materials generats en el Fòrum d’Estudis sobre la Joventut de Lleida i altres recursos vinculats al món rural.

Deixa un comentari