Reconeixement de la formació d’interès en serveis socials

La formació continuada i la millora de les capacitacions de la comunitat professional dels serveis socials és un dels eixos bàsics per garantir la qualitat, l’eficiència i l’eficàcia de l’atenció social que ofereix a la ciutadania de Catalunya.

20.formacio

En aquesta entrada de blog us volem parlar sobre un recurs d’utilitat per a aquelles entitats, organitzacions i associacions que imparteixen formació adreçada als professionals del Sistema català de serveis socials: el reconeixement de la Formació d’Interès en Serveis Socials (FISS).

Aquesta distinció és una iniciativa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb la que es vol promocionar i reconèixer la qualitat en la formació continuada en l’àmbit d’afers socials que organitzen les diferents entitats publiques o privades de Catalunya.

El reconeixement FISS està promogut pel Comitè d’Expertes i Experts en Formació en l’Àmbit de l’Acció Social, que estableix els requisits i els criteris d’avaluació per a la concessió del reconeixement de les activitats formatives.

20.logo_fiss2

Les activitats que poden optar a aquest reconeixement  han de ser de formació continuada (cursos, seminaris, congressos, tallers jornades, etc.) i es poden impartir en les modalitats presencial, semipresencial i a distància. Tot i que els continguts han d’estar directament vinculats a l’àmbit d’afers socials, també poden estar relacionats amb altres àmbits d’atenció a les persones com ara el sociosanitari, el sociolaboral o el comunitari, entre d’altres.

El reconeixement com a Formació d’Interès Social dóna dret a la entitat que el rep a incloure el logotip acreditatiu en la difusió de l’activitat i mencionar el reconeixement per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

En aquest enllaç podeu trobar més informació sobre el reconeixement FISS, la normativa que el regula i quins tràmits cal seguir per sol·licitar-lo.

 

 

Leave a Reply