L’Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector Social

Les dades d’ocupació són el millor termòmetre per determinar la capacitat i potencialitat de qualsevol sector econòmic. L’Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya és una bona mostra que mesura la rellevància social i econòmica del sector a partir de dades actualitzades. Aquest anuari és una iniciativa de La Confederació que l’any 2014 va voler posar en marxa un sistema àgil i senzill de recollida de dades per conèixer periòdicament qui és l’estat i l’evolució de l’ocupació al Tercer Sector Social.

La Confederació és l’organització empresarial que des de l’any 1997 representa a les entitats no lucratives (associacions, cooperatives d’iniciativa social i fundacions) de Catalunya que desenvolupen serveis en l’àmbit dels afers socials i d’atenció a les persones i que actualment agrupa a prop de 1.200 organitzacions.

21.anuari

Aquesta ha estat la segona edició de l’anuari, cosa que ha permès fer un estudi comparatiu respecte les dades de l’edició anterior. L’objectiu de La Confederació és consolidar la iniciativa en el temps per poder disposar d’una sèrie de dades comparables que permetin conèixer i avaluar l’evolució dels indicadors d’ocupació al llarg dels anys, des d’una perspectiva longitudinal. Això permetrà disposar d’una important font de dades per estudiar el sector i un bon recurs per establir millores en la ocupació.

Per dur a terme la nova edició de l’anuari, La Confederació ha comptat amb el suport de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa de la Generalitat de Catalunya (Departament de Treball, Afers Socials i Famílies) i amb la col·laboració de l’Observatori del Tercer Sector.

Augmenta l’ocupació un 5% durant 2015 i se situa en 90.000 persones

Segons les dades recollides, l’any 2015 es va incrementar en un 5% l’ocupació al Tercer Sector amb un total 90.000 persones mitjançant contractació directe, volum que representa un 3% de la població ocupada de Catalunya. Aquest increment supera el nivell de creixement del mercat laboral català, que va ser d’un 2% l’any passat, i confirma que, després d’uns anys de destrucció d’ocupació, l’any 2015 va tenir una lleu tendència de creixement, tant al Tercer Sector Social com al conjunt del mercat laboral català.

21.Tercer_sector

Tot i aquest lleuger increment en l’ocupació del tercer sector social, el 89% de les entitats no han percebut indicis de recuperació econòmica; i les que sí ho han fet, han optat per incrementar la contractació.

Les dades de l’anuari també confirmen que el Tercer Sector Social català és un sector de petites i mitjanes empreses, ja que el 90% de les entitats tenen menys de 250 persones contractades.

Pel que fa a la contractació, l’anuari mostra que, al marge d’obligacions legals, al Tercer Sector Social hi ha una major contractació de persones amb discapacitat: un 5% dels contractes directes s’han realitzat a persones d’aquest col·lectiu, sense tenir en compte els Centres Especials de Treball. Una xifra clarament superior a la del conjunt del mercat laboral català, que és només del 0,2%.

També cal remarcar que el 72% de les persones contractades al Tercer Sector Social català són dones, dada molt superior a la representació de dones al conjunt del mercat laboral català, que és d’un 46%. L’anuari dibuixa el perfil professional més freqüent al Tercer Sector Social català com el d’una dona d’entre 25 i 35 anys, amb estudis secundaris o superiors, que té una antiguitat de menys de tres anys, que treballa de tècnica d’atenció directa amb un contracte indefinit de jornada parcial i que té un salari d’entre 13.000 i 24.000€ bruts anuals (calculat en base a una jornada completa).

Si voleu tenir més informació sobre els resultats de l’Anuari de l’Ocupació al Tercer Sector Social a Catalunya, podeu consultar aquesta pàgina web de La Confederació on trobareu diferents materials: el document de consulta de l’anuari, un resum dels principals resultats i també el vídeo de l’acte de presentació de l’anuari que va tenir lloc el passat 28 d’abril al Palau Robert de Barcelona.

Deixa un comentari