Bullying a alumnes LGTBI

La guia Parlem de Bullying, elaborada pel Consell de la Joventut de Barcelona, defineix l’assetjament escolar -o bullying- com el poder que exerceix un o diversos alumnes sobre un altre amb la intenció de fer mal i sense que la víctima tingui la possibilitat de defensar-se. Aquest tipus d’agressions poden ser tant directes com indirectes (més difícils de detectar) i de diferents tipus: físiques, verbals o relacionals. És una situació de conflicte en la que intervenen víctima, agressors i observadors.

25.bullying_lgtbi_noi

Aquest comportament té unes característiques concretes que el fan diferent d’altres tipus de conflicte o agressió: com la intenció constant d’atacar la víctima o que el sentiment de compassió no atura el comportament dels agressors.

Bullying lgtbfòbic

Quan l’assetjament està lligat a la discriminació per motius d’orientació sexual i/o identitat de gènere, parlem de bullying lgtbfòbic.

Colegas. Bullying en las escuelas és una guia creada amb el suport de la comissió europea dins del programa Daphne II que parla sobre el bullying a alumnes LGTBI.

L’adolescència és una etapa de recerca de la pròpia identitat i també quan es dóna molta importància a ser acceptat dins d’uns paràmetres de “normalitat”. Segons la guia, en aquestes edats qualsevol cosa diferent de nosaltres ens atemoreix, no ens fa sentir bé i ens incomoda. Tractar de conèixer una mica allò diferent de nosaltres requereix esforç, consciència i autocontrol. Sempre serà més fàcil assenyalar el diferent i utilitzar aquesta diferència per confirmar la nostra identitat i posició davant els altres. El que s’ataca amb el bullying és la diferència.

La realitat de les aules és que hi ha infants i adolescents que no s’ajusten als patrons de feminitat o masculinitat majoritaris i pateixen l’agressió constant, física i/o verbal, per part d’alguns dels seus companys. No hi ha dades generals per establir xifres exactes, però sí estudis com l’informe realitzat per la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Transexuals i Bisexuals (FELGTB), que mostra que el 57% dels joves LGTBI consultats havien patit algun tipus de violència física o psíquica dins de l’àmbit educatiu.

Conseqüencies

Els informes i guies sobre el tema coincideixen en que es tendeix a banalitzar les “causes” (excuses) que propicien aquestes agressions amb frases del tipus “això són coses de joves”, “això ha passat tota la vida…”, etc. Però les conseqüències poden arribar a ser molt greus i en alguns casos irreparables.

Aquest tipus d’assetjament causa una situació d’estrès entre les víctimes amb pèrdua d’autoestima i confiança en sí mateixes i en els altres, comportament nerviós, aïllament de la resta de la classe, falta de concentració i baix rendiment escolar.

En alguns casos es poden donar casos de depressió, autolesions, ansietat, pànic, desordres alimentaris i, fins i tot, intents de suïcidi.

25.stop_bullying

Recursos

A part de les guies i l’informe citats anteriorment, a continuació us oferim una sèrie de recursos i fonts d’informació per lluitar contra la lgtbfòbia a les aules:

  • Prevenció i detecció de l’assetjament és una guia del portal Família i Escola on hi ha informació i recursos per saber què és l’assetjament, com detectar si un infant o adolescent el pateix i com col·laborar per fer-hi front.
  • El sindicat basc STEE-EILAS va elaborar Besos, una unitat didàctica per treballar i reflexionar sobre la diversitat de les relacions personals amb l’objectiu de coeducar davant de situacions d’homo/lesbofòbia.
  • It’s getts better és una plataforma internacional que proporciona recolzament a joves estudiants LGTBI víctimes de bullying. Donen suport a l’autorealització i l’empoderament dels joves i adolescents LGTBI per a que aconsegueixin desenvolupar tot el seu potencial personal, acadèmic i professional. Se’ls pot seguir a les xarxes socials amb les etiquetes #ContraelBullying #TodoMejora.
  • I finalment, Familias de Colores és un material didàctic per treballar la diversitat afectiva, sexual i personal en l’ensenyament infantil i primari. Està elaborat per la Federació Estatal de Lesbianes Gais Transexuals i Bisexuals (FELGTB) i el sindicat CCOO.

Deixa un comentari