Iniciatives per lluitar contra la pobresa energètica

Pobresa energètica és un terme que malauradament ha pres força rellevància els darrers anys i que fa referència a la dificultat o la incapacitat de mantenir l’habitatge en unes condicions adequades de temperatura (18ºC a l’hivern i 25ºC a l’estiu)  a un preu just. Les causes principals són la penúria, l’encariment i la qualitat insuficient de l’habitatge i els elevats preus de l’energia.

Les llars que la pateixen, normalment han de fer front a l’endeutament, a impactes sobre la salut física i mental i a la degradació dels seus edificis. També en pateix les conseqüències el medi ambient a causa de l’augment significatiu de les emissions de CO2. Hi ha moltes iniciatives que treballen per combatre la pobresa energètica a l’estat espanyol i a Catalunya i a l’entrada d’aquesta setmana us en mostrem algunes:

30.fuel_poverty

Ecoserveis

Associació que vol donar a conèixer les tecnologies renovables, implementar mesures per fer un ús eficient de l’energia i garantir el dret i l’accés a l’energia a un preu just. Ecoserveis s’encarrega de formar a agents socials, buscar solucions per a professionals i administracions i intervenir a les llars dels usuaris en situació de vulnerabilitat per assegurar un ús conscient i transformador de l’energia. També porten a terme estudis i publicacions com aquesta Guia per actuar davant de la pobresa energètica.

Fuel Poverty Group

El Fuel Poverty Group és una organització que s’auto-defineix com una xarxa de persones i entitats unides per combatre la pobresa energètica des de tots els fronts. Hi ha professionals de diversos àmbits, com les ciències socials, el voluntariat, l’activisme,  l’enginyeria o les ciències ambientals. Es tracta d’un grup heterogeni que permet l’enriquiment mútu i la integritat en les seves intervencions, i anima a sumar-s’hi a tota la ciutadania.

L’objectiu principal del grup és oferir estratègies d’estalvi sostenible en el temps amb l’objectiu de disminuir la pobresa energètica a les llars vulnerables. Aquest assessorament el realitzen mitjançant tres tipus d’actuacions: tallers d’eficiència energètica i comprensió de la factura de la llum, punts d’informació individualitzats i assessoraments als domicilis.

Aliança contra la Pobresa Energètica (APE)

L’Aliança contra la Pobresa Energètica està formada per diferents federacions d’associacions de veïns de Catalunya, plataformes per la lluita de drets socials (Aigua és Vida o Plataforma per la Hipoteca), l’Observatori del Deute en la Globalització o la Unió de Consumidors de Catalunya, entre d’altres. L’APE va néixer a Barcelona però actuen a tot el territori espanyol i demanen:
– Accés universal als serveis bàsics per a tota la família, malgrat que aquesta no pugui pagar, ha de tenir uns serveis mínims que li permeti viure amb dignitat.
– Aturar els talls indiscriminats. Que les administracions exerceixin el seu paper de garants dels drets humans i no deixin aquesta decisió a les empreses subministradores.
– Que tots els costos de vetllar per aquests serveis bàsics siguin assumits per les pròpies companyies.
– Que es facin públiques les dades de tots els talls que s’han produït des de 2005 i que aquestes siguin trameses a l’IDESCAT

Llei contra la pobresa energètica

El 5 d’agost de 2015 es va publicar la Llei 24/2015 de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. Però el Consell de Ministres va presentar recurs i petició de suspensió davant del Tribunal Constitucional de diversos articles d’aquesta llei. Tot i això, la Generalitat ja va transmetre la seva intenció de garantir els drets dels ciutadans davant d’aquest recurs.

D’altra banda, el govern de Catalunya avança en la lluita contra la pobresa energètica amb la signatura de 14 convenis amb distribuïdores d’aigua per concedir ajuts a fons perdut o a aplicar descomptes notables en el cost dels consums mínims a persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial.

 

One Comment Add yours

Deixa un comentari