Treball i envelliment saludable

Arribar a l’edat de jubilació en bones condicions de salut no hauria de ser una fita impossible si, a banda de cuidar la dieta, fer esport i viure sense estrès, hem treballat en unes condicions òptimes de seguretat al llarg de la nostra vida laboral. Es evident que amb 65 anys no tindrem les mateixes condicions físiques ni mentals que a l’inici de la nostra carrera, però per a gaudir de la jubilació amb autonomia i tenir un envelliment actiu cal haver-se cuidat durant els anys que hem estat treballant.

L’Agència Europea per a la Seguretat i Salut en el Treball (EU-OSHA) ha posat en marxa la campanya “Treballs saludables a cada edat” que se centrarà en la gestió del treball saludable i productiu a totes les edats dels treballadors. Estarà vigent durant 2016 i 2017 amb l’objectiu d’impulsar pràctiques de treball saludables entre els treballadors joves i desenvolupar unes condicions de treball favorables que promoguin la sostenibilitat del treball al llarg de la vida laboral i que garanteixin un envelliment actiu i saludable.

33.treball_envelliment_saludable

Segons l’EU-OSHA, es preveu que en 2030 els treballadors de entre 55 i 64 anys representaran el  30% de la població activa en molts països d’Europa. L’edat de jubilació s’està retardant en nombrosos estats membres i és probable que molts treballadors s’enfrontin a una vida laboral més llarga. Per tant, cal fer esforços per garantir unes condicions segures i saludables al llarg de tota la vida laboral.

Aquest envelliment de la població activa presenta diversos reptes tant a empresaris com a treballadors. En primer lloc cal tenir en compte que la prolongació de la vida laboral, acompanyada d’una prolongació a l’exposició dels riscos laborals, pot desembocar en més treballadors amb problemes de salut crònics i necessitats específiques. Hem de ser conscients que les persones grans poden ser més vulnerables a possibles perills, sobretot en determinats sectors i llocs de treball que impliquen molta càrrega de treball físic i mental. Finalment, s’ha de tenir present el repte que suposa, a una escala social, el fet d’abordar la discriminació per motius d’edat.

La campanya s’ha centrat en promoure el treball sostenible i l’envelliment saludable des de que es comença a treballar fins a la jubilació i en subratllar la importància de la prevenció en totes les edats. També es vol ajudar els empresaris i treballadors amb informació i eines que afavoreixin la gestió de la seguretat i la salut laboral (SST) des d’una perspectiva de l’edat, i facilitar l’intercanvi d’informació i bones pràctiques.

El canvi demogràfic representa per al conjunt de la Unió Europea un dels principals reptes per als propers anys. Per afrontar-lo, el marc estratègic en matèria de salut i seguretat en el treball 2014-2020 de la UE estableix mesures per promoure bones pràctiques i millorar les condicions de seguretat i salut en el treball de tots els treballadors.

Deixa un comentari