Pis Escola a Salt per a persones amb trastorn mental greu

El programa Pis Escola de Salt, a Girona, està adreçat a persones que pateixen trastorn mental greu i representa un pas a mig camí entre l’hospitalització i la vida en societat. És una iniciativa del Servei de Rehabilitació Psicosocial del Parc Hospitalari Martí i Julià de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) que es desenvolupa en un pis ubicat fora del recinte hospitalari.

En aquest programa, les persones usuàries posen en pràctica els coneixements necessaris per al seu bon desenvolupament al domicili, amb l’aprenentatge de les tasques domèstiques i de la vida quotidiana abans de rebre l’alta mèdica. L’objectiu és que els usuaris facin un acostament a una vida més autònoma a la comunitat sense trencar de forma brusca el vincle amb l’hospitalització, i a la vegada adquirir consciència que cadascú ha de contribuir personalment a millorar la seva pròpia qualitat de vida.

35. Pis Escola

Imatge de “El Punt Avui” d’un dels usuaris del Pis Escola

El programa Pis Escola acull persones que pateixen alguna malaltia mental greu, com ara psicosi o esquizofrènia, però estables des del punt de vista psicopatològic i que vulguin participar-hi de forma voluntària. Els professionals treballen amb cada persona usuària els aspectes del programa en funció de les necessitats de cadascú. El programa té una durada de sis sessions al llarg de tres setmanes consecutives amb un màxim de 4 usuaris per període. Els objectius a assolir els marca l’equip de professionals que atenen a cada usuari, tant a la unitat d’hospitalització com al centre de salut mental (equip interdisciplinari de treball social, psicologia, teràpia ocupacional o mèdic), i sempre d’acord amb ell l’usuari i la seva família.

Els dimarts i els dijous, els usuaris i usuàries realitzen les tasques que haurien de fer si visquessin al seu domicili, amb l’ajuda de dos professionals. Amb aquest tipus d’activitats, tenen la necessitat d’organitzar-se i prendre decisions sobre qüestions del dia a dia com escollir el menú, fer la llista de la compra, anar a comprar, cuinar… per recuperar, en un espai més normalitzat, les habilitats que tenien perdudes. Un altre dia de la setmana es dedica a parlar d’un tema monogràfic: habilitats domèstiques; autonomia i projecte personal, que inclou des de controlar els diners fins a la gestió del temps d’oci o tenir cura de la presència; i alimentació saludable i tractament de la malaltia, que els serveix per aclarir dubtes.

Durant l’any 2015 el Pis Escola va rebre un total de 52 usuaris, adreçats pel Servei de Rehabilitació Psicosocial de l’IAS. Recentment s’han valorat els resultats del projecte com a molt positius i confirmen l’èxit del programa per a la inclusió social de persones que pateixen trastorns mentals greus.

One Comment Add yours

  1. Helena Romeu ha dit:

    Les accions que porten a terme associacions d’aquest tipus són un gran pas en la integració d’aquests malalts dins la nostra societat.

Deixa un comentari