UniversiMés: integració de persones amb discapacitat intel·lectual a la universitat

La Universitat de Manresa – Fundació Universitària del Bages (UManresa-FUB) i la fundació AMPANS, en col·laboració amb el Banc Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) i Catalunya Caixa (CX), han posat en marxa el programa UniversiMÉS. Es tracta d’una iniciativa pionera a l’estat que vol proporcionar, a les persones amb una discapacitat intel·lectual inferior al 60%, un espai universitari d’ampliació de coneixements i interessos socials i culturals.

Una vintena de persones amb discapacitat intel·lectual podran participar en la primera edició d’aquest programa durant el curs 2016-2017, gràcies als convenis de col·laboració signats entre les entitats participants en el projecte.

37-fub_manresa

Fins el moment, les experiències d’apropament a la universitat del col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual eren escasses i se centraven en oferir continguts instrumentals, estretament vinculats a la discapacitat. Aquest projecte planteja una oferta formativa real que té com a objectiu l’enriquiment i desenvolupament personal dels participants. A UniversiMÉS no es posarà el focus d’atenció en la discapacitat, sinó que s’adaptaran les metodologies i els continguts a les necessitats de suport dels alumnes. Els professionals de l’associació AMPANS assessoraran els docents de la universitat per a que realitzin les adaptacions, i un equip de coordinadors de les dues entitats farà el seguiment al llarg del curs.

Els alumnes d’UniversiMÉS seran seleccionats segons el seu grau d’interès en participar en el projecte, i no amb criteris de coneixements previs. També es tindrà en consideració el potencial que tinguin per a ser ambaixadors de l’experiència amb altres persones amb discapacitat de cara a possibles futures edicions del projecte.

El programa tindrà 50 hores de durada que s’impartiran al llarg de tot el curs acadèmic, en el què els participants veuran ampliats els seus coneixements i rebran formació útil i aplicable en el seu dia a dia. Treballaran en tres mòduls temàtics: art i expressió artística, economia i vida quotidiana, i entendre el món. Tots tres inclouran sortides, debats i tallers. I per descomptat, com a integrants de la comunitat universitària, tindran accés als mateixos serveis que la resta d’alumnes del Centre Internacional de Formació Contínua del campus Manresa de la UVic-UCC.

Amb tot, aquesta iniciativa, suposarà una experiència d’integració social molt enriquidora, tant per als organitzadors com per als participants. L’accés a la universitat suposa un ventall d’oportunitats i una gran motivació per al col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual, i la UManresa-FUB marcarà un exemple d’integració i atenció a la diversitat per a la resta de la comunitat universitària i també per a la societat, ja que normalitza la presència de persones amb necessitats de suport especials en els ensenyaments superiors.

La fundació AMPANS treballa per promoure l’educació, la qualitat de vida i la inserció laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental i altres col·lectius en risc d’exclusió, creant i gestionant centres, serveis, programes i suports. Per conèixer altres projectes en els que treballa podeu visitar el seu web.

 

Deixa un comentari