CampusRom: la xarxa universitària gitana de Catalunya

CampuRom és una xarxa universitària sense ànim de lucre creada per joves estudiants gitanos que té l’objectiu d’augmentar la representació del poble gitano a les universitats catalanes. Segons dades de la pròpia xarxa, només 7 de cada 1.000 joves gitanos europeus arriba a la universitat, mentre que 400 de cada 1.000 joves que no pertanyen a aquesta ètnia cursen estudis superiors.

La segregació educativa de l’alumnat gitano a classes de baix rendiment, les baixes expectatives del professorat envers aquesta ètnia o la manca de referents, són alguns dels principals motius que explicarien l’actual situació del poble gitano a les universitats catalanes i europees. El CampusRom va sorgir amb la intenció que els ciutadans gitanos amb estudis superiors i els actuals universitaris es converteixin en aquests referents per a properes generacions.

El projecte també impulsa un grup de suport mutu entre els estudiants gitanos i els que estan intentant accedir a la universitat o a algun grau formatiu d’educació superior, a més dels que ja ho han aconseguit. El campus dóna suport i informa sobre les opcions i possibilitats d’accedir a l’educació superior, i també serveix de recolzament durant el procés formatiu als alumnes que ja estan a la universitat, en cicles formatius de grau mitja o superior i als estudiants de batxillerat.

52-campusrom

El CampusRom compta amb un web i una pàgina de Facebook des d’on es dinamitzen activitats com la formació de grups per realitzar treballs acadèmics i reforç de continguts, tutories grupals per al seguiment i resolució de dubtes, informacions o altres qüestions acadèmiques (com l’obtenció de beques o altres tràmits acadèmics) o l’assessorament individual i immediat davant qüestions d’urgència i/o importància relacionades amb la vida acadèmica i els processos de formació.

El poble gitano, 600 anys d’història a Catalunya

El campus universitari, una eina d’inclusió social per lluitar contra els tòpics i estereotips sobre les persones d’ètnia gitana, neix l’any en que es commemoren els 600 anys de l’arribada del poble gitano a Catalunya. Aquesta commemoració, amb el lema “600 anys del Poble Gitano a Catalunya. Un poble dins un país”, ha aplegat durant tot l’any diverses actuacions per promoure la cultura gitana com a part de la història i cultura catalanes i se n’ha fet difusió dels valors i de la seva contribució al país al llarg d’aquests 600 anys. Amb motiu d’aquesta efemèride DIXIT va elaborar, el passat juliol, un dossier temàtic amb monografies, articles de revista i recursos d’interès que aporten informació diversa sobre el poble gitano.

El Govern de la Generalitat va aprovar el passat més de juny la creació del Programa del Poble Gitano i de la Innovació Social, que tindrà com a objectius: impulsar la renovació del Pla integral del poble gitano de Catalunya; consolidar el reconeixement i la participació institucional dels gitanos i les gitanes, i planificar noves metodologies i circuits de treball més eficients i innovadors, per tal de millorar-ne l’impacte social. Si voleu més informació sobre el pla podeu consultar la nota de premsa.

 

Deixa un comentari