Biblioteques: espais socials i inclusius

3a edició del premi “Biblioteca pública i compromís social”

La Fundació Biblioteca Social treballa per potenciar aquells projectes que, des de les biblioteques públiques, s’adrecen als sectors més vulnerables de la societat. A més de ser espais que garanteixen la igualtat d’accés a la informació i al coneixement, la fundació valora el compromís social de les biblioteques públiques. Per això anualment convoquen el premi “Biblioteca pública i compromís social”, que en aquesta tercera edició ha reconegut el projecte “La lectura que da la vida” de la Biblioteca Pública Eugenio Trias-Casa de Fieras de El Retiro de Madrid. Una iniciativa dirigida al col·lectiu d’infants i adolescents afectats per càncer o patologies psiquiàtriques que estan ingressats a l’Hospital Niño Jesús de la capital espanyola.

Els nens i nenes ingressats a l’hospital no tenen accés a un recurs públic que els pot ser de gran suport emocional en uns moments tan difícils. Fruit d’aquesta necessitat va sorgir el projecte que converteix la lectura en una eina de salut. Està dirigit principalment als pacients però també als familiars i al personal sanitari, aconseguint així fidelitzar un ampli grup humà en l’ús de la biblioteca. Entre les activitats que es realitzen destaquen un club de lectura, un taller juvenil i un taller de meditació per a pares.

El jurat també ha valorat la biblioteca com a espai vivificador, sanador i de recuperació, i l’esforç dels bibliotecaris i del personal sanitari, obligats a adoptar mesures especials de seguretat i higiene i una notable capacitat d’adaptació a les necessitats canviants dels pacients. Els docents del projecte han desenvolupat estratègies rigoroses i estimulants, basades en el joc i materials atractius per als infants i adolescents.

Mapa de projectes de biblioteques públiques per a la inclusió social

La Fundació Biblioteca Social ha elaborat un mapa amb els projectes avaluats amb millor nota en les diferents edicions del Premi “Biblioteca Pública i compromís social”. En el mapa podeu consultar els projectes acceptats i, a la icona dels finalistes i dels guanyadors, trobareu un enllaç a un PDF amb més informació sobre el projecte.

Amb aquesta iniciativa, a banda de contribuir a visualitzar els projectes que duen a terme les biblioteques públiques per a la millora social del seu entorn o comunitat, es vol mostrar al tercer sector les possibilitats d’actuacions conjuntes en el territori. A més, es tracta d’un recurs útil per compartir experiències i que convida a la col·laboració entre les biblioteques i les entitats.

Biblioteques inclusives

Es tracta d’un projecte del Departament de Cultura de la Generalitat que té l’objectiu d’establir uns mínims per a que totes les biblioteques públiques catalanes siguin espais inclusius, no només per complir amb tot el marc legal i teòric, sinó per donar oportunitat de futur a totes les persones amb discapacitat per tal de garantir la seva plena inserció a la societat. A efectes pràctics, es pretén elaborar unes pautes bàsiques per a totes les biblioteques públiques i disposar de l’estat de la qüestió de l’accessibilitat de les biblioteques de Catalunya.

Durant la primera reunió de l’equip de treball, que va tenir lloc el passat 28 de novembre, es va acordar la creació de quatre grups de treball per garantir uns mínims d’inclusió en els àmbits de l’arquitectura, els fons documentals i materials de suport, les activitats i serveis i la formació. Podeu consultar aquest document i aquest vídeo per saber què ha de tenir una biblioteca per ser inclusiva en aquests 4 àmbits, i podeu seguir totes les novetats del projecte a les xarxes socials amb l’etiqueta #BibInclusives.

One Comment Add yours

Leave a Reply