25a Conferència Europea de Serveis Socials

La ciutat maltesa de La Valetta va acollir, entre el 26 i el 28 de juny, la 25a Conferència Europea de Serveis Socials (ESSC) sota el lema “La innovació i la tecnologia al servei de la ciutadania”. La jornada va estar organitzada per l’European Social Network (ESN), xarxa social europea, de la qual és membre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. L’objectiu principal de la conferència va ser explorar com les noves pràctiques i tecnologies poden contribuir a la lluita contra l’exclusió social a través de la creació d’uns millors serveis socials per al futur.

Aquest esdeveniment va reunir més de 400 professionals internacionals provinents de tots els nivells de govern, organitzacions del tercer sector i empreses del sector privat, i va representar una oportunitat per conèixer les darreres tendències en matèria d’afers socials i per compartir pràctiques innovadores. Durant la conferència es van debatre qüestions com la manera en que les polítiques i les pràctiques innovadores poden ajudar als serveis públics a donar una millor resposta a les necessitats de les persones, o com la digitalització dels serveis pot promoure una major autonomia de les persones grans o de les persones amb discapacitats.

Participació de la consellera Dolors Bassa

La consellera del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, va ser una de les ponents de la taula rodona d’obertura en la que va explicar quatre de les noves eines en les que treballa el Departament per millorar l’atenció a les persones.

En l’àmbit de les persones grans, va fer referència a la tecnologia de suport i cura de l’entorn domiciliari que ha de permetre realitzar una activació del servei de manera bidireccional, no només quan es premi l’alarma per part del usuari.

Una altra de les eines que la consellera va presentar va ser la que permetrà identificar de manera predictiva les llars amb major risc de pobresa energètica i definir accions de millora de l’eficiència abans que es produeixi una potencial situació d’emergència. Es preveu que el Govern incorpori aquestes noves eines mitjançant la compra pública d’innovació.

La tercera de les novetats que va presentar va ser l’Instamaps, una eina que permet crear un mapa per visualitzar i analitzar la informació a partir de diferents fonts de dades. L’Instamaps permetrà crear mapes dels recursos de serveis socials i projectar a partir de diferents indicadors quines són les necessitats de recursos i en quins territoris cal prioritzar-los.

Finalment, també va explicar com es connectarà el món laboral amb el social per obtenir un sistema flexible que permeti agilitzar l’entrada i la sortida del món laboral a les persones que es troben transitòriament en major risc d’exclusió i garantir així els seus drets.

European Social Network (ESN)

La Conferència Europea dels Serveis Socials és l’esdeveniment anual més important de l’ESN, una entitat que celebra el seu 25è aniversari i que compta amb una xarxa de més de 120 organitzacions membres en 35 països que comprenen associacions nacionals, departaments de benestar social del govern, regions, comtats i municipis, organismes de finançament i reguladors, universitats i altres organitzacions de recerca i desenvolupament.

L’ESN considera que els serveis socials han de protegir i donar suport a les persones vulnerables, respectant-ne la dignitat i independència. A més, han de buscar l’excel·lència i la innovació en el treball social, escoltar les persones usuàries del servei i respondre a les seves necessitats i promoure la solidaritat amb les persones i les comunitats.

L’objectiu d’aquesta entitat internacional és unir a les persones que són clau en el disseny i la prestació de serveis públics locals a Europa amb la finalitat que puguin aprendre els uns dels altres i contribuir amb el seu coneixement i experiència a construir una política social eficaç.  Per a més informació, també podeu consultar les publicacions de l’ESN en aquest enllaç.

Deixa un comentari