Teràpia de surf per a infants amb TEA

De vegades hi ha idees que per la seva senzillesa i efectivitat sembla mentida que ningú les hagi dut a terme abans. Aplicar els beneficis de la pràctica del surf en teràpies per a nens i nenes amb trastorn de l’espectre autista (TEA) n’és un clar exemple. L’associació Més que surf és una entitat que organitza activitats amb aquest tipus de teràpia, de forma voluntària i gratuïta. Ja no pot atendre més peticions per aquest estiu i, per això, estan buscant altres entitats per a poder ampliar el projecte.

La idea sorgeix al relacionar dos mons aparentment distants: les teràpies per a infants amb TEA normalment estan restringides a espais tancats com els centres psicològics, i el surf ofereix un espai natural i una activitat física que ajuden a desenvolupar l’activitat terapèutica. Així el projecte estableix una sinergia entre la teràpia ocupacional i la teràpia clínica, millorant el potencial de desenvolupament dels nens i nenes amb TEA. De fet, altres teràpies realitzades a l’aire lliure, o en espais alternatius al centre mèdic, han demostrat la seva eficàcia. Com és el cas de les teràpies amb animals, que ja vam tractar en una entrada de blog anterior, o el circ social, del que podeu ampliar informació amb aquest vídeo d’una conferència a DIXIT.

Imatge: web http://www.Mesquesurf.com

Inicis

Tot va començar amb una prova pilot l’abril de l’any passat, realitzada en col·laboració amb  l’Equip psicològic i logopèdic Garraf (EPSI Garraf) i el Sitges Surf Club, en que es van realitzar un total de 14 hores de surf terapèutic, repartides en 7 sessions, amb tallers d’habilitats socials i emocionals a la platja. Els resultats van ser positius i molts dels infants van presentar millores considerables en psicomotricitat, expressió emocional i en l’esfera social.

Que se’n tingui constància, només hi ha una experiència semblant al món. Es tracta d’un programa de surf simplificat que es du a terme a Puerto Rico per l’entitat Surf 4 D.E.M. on els nens i nenes que hi participen presenten millores en interacció social, autoregulació, comunicació oral, reflexes, planificació motora, tonalitat muscular i en força i coordinació, entre d’altres.

Més que surf

Davant de l’èxit que va tenir la prova pilot, el grup de psicòlegs i monitors que hi van participar van decidir organitzar-se, i així és com va veure la llum l’associació “Més que surf” per donar continuïtat al projecte durant aquest estiu. El nom del projecte ja és tota una declaració d’intencions, el que fan va més enllà del surf: passa de ser un esport per convertir-se en una eina important per millorar els símptomes associats al TEA.

Els objectius principals que l’associació pretén aconseguir són:

– Promoure les teràpies alternatives en persones amb TEA o altres discapacitats mitjançant un programa propi de surf terapèutic, amb la finalitat de potenciar les seves capacitats perquè els permetin participar satisfactòriament en les activitats de la seva vida diària.

– Conscienciar, educar i sensibilitzar la ciutadania sobre la necessitat d’oferir alternatives terapèutiques accessibles i de qualitat, i poder formar educadors en teràpies alternatives i específicament en el programa de surf terapèutic.

– Dissenyar cicles de teràpia centrats i individualitzats en funció dels objectius de cada participant, oferint continuïtat i seguiment de forma gratuïta o assequible per a tots aquells interessats; trencant així amb la barrera econòmica que impedeix a moltes famílies gaudir de teràpies alternatives de qualitat.

– Difondre la seva metodologia i model com a possibilitat terapèutica efectiva en discapacitat i seguir investigant en aquest camp.

TEA

Els trastorns de l’espectre autista representen una discapacitat del desenvolupament que pot provocar problemes socials, de comunicació i de conducta. Sovint no hi ha indicis en l’aspecte exterior que els diferenciï d’altres persones, però es possible que qui pateix TEA es comuniqui, interactuï, es comporti i aprengui de manera diferent. Les capacitats i dificultats poden variar entre dues persones amb TEA.

Segons el Pla d’atenció integral a les persones amb trastorn de l’espectre autista (TEA) del Departament de Salut, la prevalença dels TEA ha augmentat en els darrers anys. Aquest increment pot atribuir-se a diferents factors: possiblement se’n fa una millor detecció, tant per part dels professionals sanitaris com de les famílies; però al mateix temps, s’ha produït un avenç important en les tècniques de diagnòstic i, també, les actualitzacions de les classificacions diagnòstiques internacionals han ampliat l’espectre dels trastorns que es relacionen amb l’autisme.

Per a més informació sobre el trastorns de l’espectre autista com les causes, els símptomes o el tractament podeu consultar la pàgina del Canal Salut del Departament de Salut.

Deixa un comentari