Activa’t per la salut mental

Activa’t per la salut mental és un projecte pilot que s’estén per catorze municipis de Catalunya destinat a donar suport i assistència a persones amb problemes de salut mental o risc de patir-ne, i els seus familiars, perquè puguin ser actius en el seu propi procés de recuperació i així poder millorar la seva qualitat de vida. Està coordinat per la Generalitat de Catalunya, la Federació Salut Mental Catalunya i la Federació Veus, i compta amb la col·laboració de tots els serveis de salut i entitats de persones amb problemes de salut mental i familiars, i els ajuntaments de cada territori. A més, forma part del Pla Integral d’Atenció a les Persones amb Trastorn Mental i Addiccions promogut per la Generalitat, i d’aquí s’esdevé l’objectiu futur d’incorporar-lo a la xarxa pública d’atenció catalana.

Es tracta d’un circuit estructurat en quatre serveis: el d’informació (Espai Situa’t), el de formació i psicoeducació (programa Proenfa), el de desenvolupament de l’apoderament (Prospect), i el de suport continuat i indefinit basat en el contacte social (grups d’ajuda mútua).

– L’Espai Situa’t informa i orienta en salut mental i es dirigeix a la ciutadania en general i, més concretament, a persones amb problemes de salut mental i les seves famílies.

– El de psicoeducació es dirigeix a les famílies (programa Proenfa) i les persones amb problemes de salut mental greu (programa Klau de Re).

– El programa europeu Prospect s’adreça al desenvolupament de l’apoderament de la persona amb problemes de salut mental greu i de la família, amb una formació per a professionals i un quart mòdul comú per tots ells.

– Per últim, els grups d’Ajuda Mútua (GAM) són un servei de suport continuat basat en l’experiència entre iguals per a les persones amb problemes de salut mental i els seus familiars. Tots aquests serveis es complementen amb materials de suport, guies i manuals per les formacions, fulletons informatius i vídeos de diferents persones explicant les seves vivències amb la salut mental.

En conseqüència, les necessitats que vol cobrir el programa Activa’t per la salut mental són:

– Proporcionar eines útils per a la gestió quotidiana de la malaltia mental a familiars i persones amb problemes de salut mental i la promoció de la seva salut mental.

– Augmentar el grau d’influència i control que les famílies i persones amb experiència pròpia exerceixen en els esdeveniments de les seves pròpies vides, fent-los partícips i actius en el procés de recuperació.

– Desenvolupar espais que millorin la cohesió social com a eina de disminució de la vulnerabilitat per a famílies i persones amb experiència pròpia.

– Afavorir l’articulació de les xarxes sanitària, social, associativa i altres en el suport a les famílies, per assegurar l’adequació i continuïtat en l’atenció.

– Incorporar el circuit a la cartera de serveis.

– Avaluar resultats i mesurar l’impacte del programa en relació als seus objectius.

Un projecte valuós per a una societat inclusiva i igualitària

Activa’t per la salut mental, que ja té un recorregut de dos anys, preveu tenir una durada de quatre. El passat mes de juny es va celebrar un acte per fer balanç d’aquests dos anys: preveia abastar un total de 650 persones amb trastorn mental, 650 familiars i 1.700 persones ateses a l’Espai Situa’t. Actualment, aquestes xifres han estat assolides, sumant més de 2.300 demandes d’informació i assessorament ateses arreu de Catalunya i més de 1.304 participants en formacions i grups d’ajuda mútua de persones amb problemes de salut mental, familiars i també professionals. A més, s’han iniciat 28 formacions psicoeducatives, 14 programes de formació en apoderament i 16 Grups d’Ajuda Mútua, amb un total de 2.600 persones beneficiàries.

Ivàlua (Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques) esta portant a terme l’avaluació del projecte a partir d’una metodologia de disseny experimental en la qual estant participant 224 famílies (448 persones adultes). Aquesta anàlisi permetrà conèixer la repercussió dels programes d’ajuda en la recuperació dels malalts i l’impacte en els familiars. Alhora, s’està avaluant la implementació de l’estudi per tal de comprovar-ne l’efectivitat. En cas afirmatiu, s’inclouria a la cartera de serveis de la Generalitat de Catalunya.

De cara a accions futures, es proposen fer formacions en línia, arribar a les famílies amb infants i joves amb problemes de salut mental amb noves activitats, i ampliar i donar més suport a la formació de voluntaris.

One Comment Add yours

Deixa un comentari