Igualtat de gènere en la reforma horària

El 17 de juliol es va signar el Pacte per a la Reforma Horària amb l’objectiu de fer efectius els canvis d’horari en àmbits com el treball, l’educació o el comerç de cara a l’any 2025. Tots aquests canvis, a banda de beneficis en la qualitat de vida i la salut, implicaran millores considerables en la conciliació de la vida laboral i familiar, especialment d’infants, adolescents i joves. També afavoriran els principis en que se sustenta la llei efectiva entre homes i dones pel que fa a l’equilibri entre el treball de mercat i el treball de cura, la coresponsabilitat i també en l’apoderament de les dones.

Les dones catalanes són les més estressades de tota Europa i ocupen el cinquè lloc en el mateix rànquing a nivell mundial. Per això, alguns dels beneficis del pacte que se signarà al juliol són disposar de millor salut i qualitat de vida, més temps lliure, la recuperació del valor del son, el desenvolupament de la carrera professional, l’augment del co-lideratge i més coresponsabilitat i temps de cura compartit.

La Reforma Horària és una iniciativa popular que pretén canviar els hàbits horaris de la societat per a poder gaudir de més llibertat en la gestió del nostre temps. Per aconseguir l’objectiu de guanyar temps al temps i, en definitiva, millorar en salut i qualitat de vida aquesta iniciativa proposa:

– Compactar la jornada laboral per sortir abans de la feina.

– Introduir horaris laborals més flexibles d’entrada i sortida.

– Avançar les hores dels àpats, tant del dinar com del sopar.

– Sincronitzar els horaris de les empreses, institucions i actors socials i culturals.

El Pacte per la Reforma Horària tindrà en compte la perspectiva de gènere, la família i els infants i adolescents en tots els àmbits, però especialment en:

El teixit productiu, on es projecta el canvi a partir de l’Acord d’impuls laboral de la reforma horària. 10 objectius per a la negociació col·lectiva, i, entre d’altres, els compromisos són: la introducció dels àpats en un horari saludable, la compactació de la jornada laboral, la introducció d’horaris flexibles on sigui possible, i l’impuls de mesures per evitar el presencialisme i millorar la productivitat.

L’administració, on el 61% de les persones treballadores són dones i on el pacte suposa la generalització dels àpats en un horari saludable o l’adaptació dels horaris i de l’agenda política dels càrrecs a la Reforma Horària, entre d’altres.

La comunitat educativa, on la Reforma Horària centra en tot moment l’interès dels infants per damunt d’altres consideracions i vol compatibilitzar horaris educatius i laborals.

El comerç, on el 72% de les persones ocupades són dones. La Reforma Horària planteja la compactació horària perquè els establiments tanquin més aviat i facilitin la compra al migdia. El Pacte aposta per un canvi fins a les 19:30h en la franja horària del consum majoritari.

L’audiovisual, on s’aposta per l’establiment progressiu com a hora punta de la programació en la franja de 20 a 23h. I es programarà tenint en compte el públic objectiu, especialment el públic infantil i adolescent.

L’associacionisme, on les dones representen el 52% de les organitzacions que impliquen cura i servei als altres. Es proposa la millora dels processos interns de treball; generalitzar els àpats en horaris saludables en les activitats organitzades, i adaptar el tercer sector a l’Acord d’impuls laboral de la Reforma Horària i els 10 objectius per a la negociació col·lectiva.

L’esport, on la bretxa de gènere és aclaparadora i el 77% d’homes en practiquen davant el 23% de dones. S’estableix l’adaptació d’uns horaris més saludables de pràctica esportiva i generalització de les activitats físic-esportives pels infants i joves en edat escolar entre l’acabament de les classes i les 20h.

Els serveis sanitaris, on la Reforma horària implantarà mesures de gestió del temps de treball (horaris, jornada, descansos, borses d’hores, flexibilitat, etc.) i l’e-treball.

Trobar temps dins del temps per a les dones

L’Institut Català de les Dones (ICD) i la Reforma Horària (RH) van donar a conèixer la campanya “Trobar temps dins del temps per a les dones” en el marc de la 4a Setmana dels Horaris celebrada el passat mes de juny. L’objectiu d’aquesta campanya és fomentar el debat sobre la Reforma Horària des d’una perspectiva de gènere i contribuir a fer-la efectiva promovent que les associacions de dones siguin motor del canvi de les mesures que cal implementar i que contribueixen al benestar de les dones.

Procés participatiu

La Generalitat, a través de la Secretaria de Transparència i Govern Obert i juntament amb la Iniciativa per a la Reforma Horària, han posat en marxa un procés participatiu perquè la ciutadania pugui expressar la seva opinió sobre com fer-la efectiva. Si esteu interessats en fer una aportació per via telemàtica podeu anar a aquest web on podreu participar en els àmbits de l’administració, mobilitat, comerç i consum, educació, cultura i oci o teixit productiu. També podeu dir la vostra a Twitter i Facebook.

 

 

Deixa un comentari