Coòpolis, cooperativisme al barri

Coòpolis, l’Ateneu Corporatiu de Barcelona, està situat a Can Batlló al barri de Sants de Barcelona i treballa per al foment i la promoció de l’economia social i solidària de la ciutat, en el marc de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius de Catalunya. Es pot dir que la seva ubicació no és casualitat. Can Batlló és un antic complex industrial, construït a cavall dels segles XIX i XX, i que a partir de l’any 2009 es va anar recuperar per al barri gràcies a l’acció de les associacions veïnals que, amb el treball col·lectiu, van aconseguir instal·lar-hi: una biblioteca popular, un rocòdrom, un ateneu i diverses sales polivalents per a fer-hi activitats i tallers. I amb el temps, instal·lacions de més llarg recorregut com la cooperativa d’habitatges La Borda, l’escola Arcàdia o el propi Coòpolis.

Coópolis és un projecte que promou un sistema d’activitat socioeconòmica i formativa, de generació d’ocupació i d’impacte social que creu en un nou model urbà: la ciutat cooperativa, basada en una economia social i solidària (EES). Entre els serveis que ofereix destaca el suport i la formació per a noves cooperatives, en que s’ofereix assessorament en tots aquells aspectes centrals per al desenvolupament de projectes cooperatius, com eines i recursos per a la seva consolidació i creixement. Aquest suport funciona igual per a associacions o altres col·lectius que volen transformar-se en cooperativa. Coopolis compta amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i també del programa de cooperació aracoop.

La oferta formativa en economia social i solidaria, normalment, té lloc a les instal·lacions de Can Batlló, però també hi ha activitats organitzades a centres de formació professional o a les universitats, destinades tant a l’alumnat com al professorat. Coópolis també dona suport a persones o entitats que es dediquen a tirar endavant projectes socioeconòmics i volen especialitzar-se en EES. A més, fan una important feina de difusió per sensibilitzar la ciutadania sobre la importància del cooperativisme, l’intercooperativisme i l’economia social per a l’enfortiment del teixit social dels barris.

L’Economia Social i Solidària a Barcelona

Al web de Coópolis podeu consultar l’informe L’Economia Social i Solidària de Barcelona, on podreu comprovar com s’articula aquest tipus d’economia a la ciutat i quin és el seu impacte. L’informe explica com l’economia social i solidària és, al mateix temps, pràctica econòmica i moviment social, ja que posa l’economia al servei de les persones, organitzada democràticament, amb responsabilitat social i arrelament territorial. I amb l’objectiu transformador d’assolir la intercooperació i la consolidació de mercat social, una xarxa de producció, distribució i consum de béns i serveis, que funcioni amb criteris democràtics, ecològics, feministes i solidaris, amb consumidors i estalviadors individuals i col·lectius.

En el mateix apartat podeu consultar l’eina ‘Pam a Pam’, un mapa interactiu de Catalunya que mostra els punts de consum responsable i d’economia solidària. Es tracta d’una iniciativa de SETEM i la Xarxa d’Economia Solidària (XES) per transformar l’entorn a partir de la cistella de la compra.

Xarxa d’Ateneus Cooperatius de Catalunya

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va crear la Xarxa d’Ateneus Cooperatius el passat mes de novembre. És una xarxa d’entitats que té la intenció de ser un servei de referència on les organitzacions cooperatives i d’economia social treballin juntes per crear i impulsar nous llocs de treball, en especial els de qualitat, i promocionar l’economia social.

Amb un pressupost de 3.300.000 euros, la iniciativa consisteix en la creació de 15 ateneus cooperatius, distribuïts per diverses demarcacions, que donaran servei, atenció i cobertura a persones, empreses, cooperatives i societats laborals per enfortir l’economia social i cooperativa en el marc del programa Aracoop. Els ateneus cooperatius donaran prioritat a les persones joves, les que estiguin en situació d’atur, sobretot les majors de 50 anys, demandants d’ocupació inscrites a les oficines del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya que vulguin crear una empresa cooperativa o societat laboral.

Deixa un comentari