Renda garantida de ciutadania: un dret social per reduir desigualtats

El 15 de setembre es va implementar la Renda garantida de ciutadania (RGC), una prestació econòmica que té l’objectiu de garantir que tots els ciutadans de Catalunya puguin fer-se càrrec de les despeses essencials per al manteniment propi o de les persones que integren la unitat familiar o de convivència. Mitjançant la RGC es pretén que les persones i les famílies que es troben en situació de pobresa i vulnerabilitat s’assegurin les mínimes condicions per tenir una vida digna, puguin garantir la seva autonomia i tenir una participació activa en la societat.

En què consisteix RGC i qui la pot rebre?

La RGC és un dret subjectiu i consta d’una prestació garantida, no condicionada, subjecta als requisits que estableix la llei, i d’una prestació complementària d’activació i inserció, condicionada al compromís d’un pla d’inclusió social o d’inserció laboral que té la finalitat de superar les condicions que han dut a necessitar la prestació.

Aquesta prestació la poden rebre les persones que no disposen de recursos o els que tenen són insuficients per cobrir les necessitats bàsiques, sempre que compleixin una sèrie de requisits. Poden ser persones sense feina i sense recursos, pensionistes, perceptors de prestacions i altres subsidis, famílies monoparentals, etc.

Per a poder percebre la RGC s’ha de ser major de 23 anys, no disposar d’ingressos, rendes o recursos mínims durant els sis mesos anteriors a la sol·licitud i no ser beneficiari d’una prestació pública o privada de servei residencial. Alhora cal estar empadronat a Catalunya i tenir-hi residència durant els 24 mesos anteriors a la sol·licitud, així com no disposar de propietats a banda de l’habitatge habitual. Les persones que actualment reben la renda mínima d’inserció (RMI) passaran automàticament a cobrar la Renda garantida de ciutadania.

Quina quantitat es cobrarà?

A partir de la seva aplicació, el 15 de setembre, les persones beneficiàries cobraran el 85% de la RGC. És a dir, 564€ mensuals lligats a un pla d’inserció laboral o d’inclusió social segons la realitat de cada receptor. Si les persones beneficiàries de la prestació rebutgen aquest pla deixaran de rebre 150€ i si rebutgen una feina deixaran de cobrar tota la prestació. La quantitat a percebre anirà augmentant fins l’any 2020 quan els beneficiaris cobraran el 100% de l’Índex de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) estimat ara en 664€ al mes.

Més de 400 professionals per implementar la RGC

El govern de la Generalitat de Catalunya ha contractat 403 nous professionals per atendre demandes d’informació, fer sol·licituds de la prestació i gestionar-la. Aquests professionals ja estan incorporats a les Oficines de Treball (189 efectius), a les oficines d’Atenció Ciutadana i Oficines d’Afers Socials i Famílies (133 efectius), a la Direcció General d’Economia Social, Tercer Sector, Cooperatives i Autoempresa (44 efectius) i la a Direcció General de Protecció Social (37 efectius).

Més informació i tràmits

Per a més informació i per saber com s’ha de tramitar la RGC, podeu visitar el web rendagarantida.gencat.cat o trucar al telèfon 900 400 012, on podreu consultar si es té dret a percebre la prestació i també demanar cita prèvia per a fer la sol·licitud. A més, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha posat en marxa un Assistent virtual de la Renda garantida de ciutadania amb la intenció que les persones usuàries puguin determinar si són, o no, susceptibles de rebre-la.

 

Leave a Reply