Els butlletins del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

En qualsevol àmbit professional és important tenir accés a recursos i informació d’actualitat sobre el sector en el que es treballa. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies disposa d’un seguit de butlletins electrònics que aborden diferents àmbits d’intervenció dels serveis socials i que s’adrecen als professionals, el món acadèmic i també la ciutadania que pugui estar interessada. Aquest butlletins són publicacions periòdiques de subscripció gratuïta que recullen notícies, articles, publicacions, activitats i tot tipus de recursos per a que no us perdeu res del que passa al vostre sector. A continuació us detallem quins són aquests butlletins, la seva periodicitat i us expliquem les seves principals característiques:

Butlletí DIXIT

És el butlletí corporatiu del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, la periodicitat és quinzenal i ofereix notícies d’actualitat de l’àmbit d’afers socials, agenda d’activitats, formació, lectures recomanades, recursos web i informació sobre convocatòries i normativa. També inclou informació sobre les activitats DIXIT i sobre els productes documentals publicats al portal, com els dossiers temàtics o les seleccions de novetats. El Butlletí DIXIT també està disponible en castellà i anglès i disposa del monogràfic “Europa Social” que és publica semestralment. En aquest enllaç podeu trobar els darrers números publicats.

Butlletí d’Inf@ncia

Publicat per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència i de periodicitat bimestral, aquest butlletí està adreçat a la comunitat tècnica i a les institucions que des de diversos àmbits vetllen per la protecció dels drets de la infància i l’adolescència. Inclou articles en profunditat, experiències en matèria d’infància, recomanacions de llibres i recursos, notícies i formació.

Butlletí de Migracions

És el butlletí de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania que informa mensualment de l’actualitat del món de la immigració a Catalunya. També disposa del monogràfic “La immigració en xifres”, que dóna a conèixer les dades i estadístiques més actuals sobre la població estrangera a Catalunya.

Butlletí JOVE.CAT

La Direcció General de Joventut publica aquest butlletí de periodicitat mensual adreçat a la gent jove de Catalunya, on es recullen les novetats més destacades del portal Jove.cat i on també es pot trobar informació pràctica de temes diversos i conèixer alguns dels actes assenyalats de l’agenda d’activitats.

Butlletí E-Joventut

Aquest butlletí  ofereix informació, convocatòries de subvencions, normativa, cursos, i assessorament, entre d’altres serveis, per a les persones professionals de joventut. La seva periodicitat és mensual.

Butlletí del Carnet Jove

El Butlletí del Carnet Jove és una publicació quinzenal adreçada exclusivament als joves titulars d’aquest carnet amb informació sobre les darreres novetats i ofertes especials en concerts, festivals, esdeveniments esportius, exposicions o promocions, entre d’altres.

Butlletí a l’Abast

El butlletí a l’Abast conté informació i assessorament adreçat a les entitats de voluntariat, associacions i la ciutadania interessada en aquest tema. Té una periodicitat quinzenal i està coordinat per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària en el marc del projecte de la xarxa associativa Xarxanet.

Butlletins Nonprofit, Actualitat i Finançament

A més del butlletí A l’Abast, Xarxanet també compta amb altres tres butlletins especialitats:

Nonprofit és una publicació mensual en anglès adreçada a professionals i altres agents d’interès del tercer sector a nivell internacional amb l’objectiu de donar visibilitat de la tasca de les entitats catalanes a l’exterior.

El Butlletí Actualitat fa un recull setmanal d’informació i recursos dels diferents àmbits de voluntariat (social, cultural, ambiental, internacional i comunitari) i dels serveis d’assessorament per a entitats (projectes d’intervenció i voluntariat, formació del voluntariat, jurídic, econòmic i informàtic).

El Butlletí Finançament, que també és setmanal, permet estar al dia de les darreres convocatòries de premis, subvencions, concursos i beques públiques i privades  relacionades amb aquest àmbit.

RScat

Butlletí trimestral publicat conjuntament per la Generalitat i  les organitzacions empresarials i sindicals més representatives, que treballen conjuntament en el marc del Consell de Relacions Laborals de Catalunya. En aquesta publicació trobareu notícies, activitats i informacions diverses sobre la responsabilitat social de les empreses i l’administració a Catalunya.

æQual

æQual és una publicació electrònica semestral també de l’àmbit de treball, concretament de l’Àrea d’Igualtat d’Oportunitats, que té com a missió donar a conèixer els serveis i actuacions que impulsa en favor de la igualtat i la qualitat en el treball, així com difondre experiències, recursos i eines que facilitin la incorporació de mesures de igualtat i d’organització del temps a les empreses i institucions.

Economia social i cooperativa

Aquest butlletí  depèn de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sectors, les Cooperatives i l’Autoempresa. La periodicitat és mensual i hi podreu trobar notícies, entrevistes, activitats, formació i recursos relacionats amb l’economia social i el cooperativisme.

 

2 Comments Add yours

Deixa un comentari