365 Batecs: una web per reflexionar

365 Batecs és un recurs pedagògic creat per l’Obra Social Sant Joan de Déu que proposa una reflexió sobre les persones en situació de vulnerabilitat. I ho fa amb una mirada gens paternalista, sinó que pretén generar consciència sobre la realitat observada per a poder actuar en conseqüència a partir de la màxima ‘escolta, reflexiona i actua’. Aquest recurs està especialment dissenyat per treballar amb adolescents i joves.

El projecte, dut a terme amb el suport pedagògic del Grup de Recerca en Educació Moral (GREM) de la Universitat de Barcelona, posa a l’abast dels professionals que treballen amb joves i adolescents tota una sèrie de materials didàctics per reflexionar sobre persones de diferents col·lectius que es troben -o s’han trobat- davant d’una situació complicada a la seva vida.

Al web hi trobareu una sèrie de vídeos curts amb testimonis de gent que pateix una situació de vulnerabilitat o exclusió social. A partir del vídeo es proposa un seguit de materials didàctics per treballar diversos valors. També hi ha vídeos amb el punt de vista de voluntaris i professionals que treballen per millorar el dia a dia de les persones que passen per dificultats.

L’estructura del web està creada de tal manera que el professional pugui treballar per àmbits temàtics (sense llar, salut mental, infància hospitalitzada, dependència, final de vida, discapacitat, societat, institució) o cerqui els recursos pedagògics en funció dels valors que vulgui tractar a l’aula: qualitat, compromís, espiritualitat, hospitalitat, resiliència, respecte, responsabilitat o solidaritat. A més dels vídeos, el web disposa de materials didàctics específics d’alguns àmbits temàtics determinats amb propostes d’activitats i enllaços a altres materials complementaris.

Escola amiga

Un altre dels projectes de sensibilització de l’Obra Social Sant Joan de Déu és l’”Escola amiga”, que també té l’objectiu d’incrementar la consciència dels joves cap als col·lectius més vulnerables i lluitar contra l’estigma de les persones que es troben en risc d’exclusió.

Aquesta iniciativa consisteix en sessions de sensibilització als centres educatius, on persones usuàries, professionals o voluntaris de l’Obra Social Sant Joan de Déu es desplacen per exposar la realitat de les persones vulnerables. Així, els estudiants poden trencar l’estigma social que envolta sovint aquests col·lectius. Amb aquestes xerrades, i amb l’ajuda dels materials de l’eina 365 Batecs, s’anima els alumnes a participar activament en projectes socials del seu entorn per contribuir a la creació d’una societat més justa i inclusiva.

Obra Social Sant Joan de Déu

L’Orde Hospitalari Sant Joan de Déu és una entitat religiosa i una organitzacions internacional de cooperació sense ànim de lucre. L’ordre va ser fundat fa més de 500 anys i  actualment compta amb 400 centres a 55 països per atendre a les persones que estan en risc d’exclusió i amb un gran nivell de vulnerabilitat social.

La seva obra social treballa per millorar la qualitat de vida de les persones més vulnerables, amb el suport de persones voluntàries, empreses, entitats i institucions. Un dels principals objectius és el de sensibilitzar la societat per trencar prejudicis i fomentar la inclusió social.

 

 

Deixa un comentari