What’s Up! Com vas de salut mental?

La salut mental continua sent motiu de tabú a l’actualitat, envoltada de prejudicis i d’incomprensió. En la lluita contra aquest estigma hi ha l’entitat Obertament, que treballa per erradicar la discriminació que sovint pateixen les persones afectades per malaltia mental.

L’estigma de la salut mental també és visible als centres educatius i s’estima que 1 de cada 5 adolescents té un trastorn mental. En aquesta línia se situa el projecte pedagògic d’Obertament anomenat What’s Up! Com vas de salut mental?, desenvolupat conjuntament amb el Departament d’Ensenyament, amb l’objectiu d’abordar l’estigma i la discriminació de manera multifocal als instituts a partir de recursos educatius.

Aquesta iniciativa promou espais per a la conscienciació i la normalització que s’adreça principalment als adolescents de 3r i 4t d’ESO, perquè comprenen les edats en què la malaltia mental pot començar a manifestar-se. El coneixement és clau perquè els joves entenguin la problemàtica i decideixin demanar ajuda per iniciar el més aviat possible el tractament oportú, i poder evitar, per exemple, l’aïllament social o el fracàs escolar, així com l’autodesvalorització per raó d’estigma.

En definitiva, es tracta de parlar amb naturalitat de l’ansietat, la depressió o l’anorèxia, problemes del tot comuns durant l’adolescència, seguint amb el lema de la campanya de col·laboració del projecte “Coneix, aprèn, parla”.

Concretament, el projecte s’implementa a partir de diversos recursos. Per una banda, d’uns temaris que s’adapten a la programació lectiva del curs i són igualment avaluables. En total representen nou unitats didàctiques dels àmbits de llengua –catalana, anglesa, francesa i literatura-, cientificotecnològic, matemàtiques, educació física, i cultura i valors ètics, que inclouen continguts relacionats amb la salut mental. Cada assignatura contempla uns continguts adaptats a les competències educatives que correspon treballar, presentats de forma atractiva per als alumnes. La llengua estrangera, per exemple, compren diverses competències a treballar en relació a la comunicació oral, comprensió lectora, expressió escrita, literària, i actitudinal i plurilingüe. L’objectiu és enriquir vocabulari, expressar i analitzar estats d’ànim, expressar-se amb coherència o aprendre a interactuar, de forma que cada unitat té unes competències relacionades amb uns continguts clau.

Un exemple d’activitat de llengua anglesa es basa en la visualització d’un vídeo que té com a protagonista un adolescent que narra el seu estat d’ànim davant els companys de classe. La finalitat és treballar la idea de salut mental i entendre la necessitat de reconèixer-la com una part vital de la nostra salut a partir de la història del protagonista. L’activitat es compon de diversos exercicis de reflexió i debat en grup a partir de la comprensió del vídeo.

Per altra banda, les unitats didàctiques es combinen amb la història de vida d’una persona al voltant de la malaltia mental. Una de les millors formes de sensibilitzar els adolescents és a partir dels testimonis de persones afectades, perquè poden identificar-se amb d’altres que han patit o pateixen els mateixos problemes. Alhora són útils perquè els alumnes puguin formular-hi preguntes i resoldre tots els dubtes.

Per últim, el projecte també compren la introducció a l’oferta vigent d’un projecte de Servei Comunitari centrat en l’estigma en salut mental pautat, amb propostes competencials i avaluable.

El 100% dels instituts veuen de forma positiva el treball amb l’alumnat

Durant el curs 2016-2017 la iniciativa What’s Up! Com vas de salut mental? va arribar a 24 instituts i a 1.500 alumnes, repartits entre l’Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Barcelonès, l’Urgell i el Vallès Occidental.

Imatge: Obertament.org

La opinió dels instituts participants és positiva, ja que el 100% ho recomanaria a altres centres perquè creu que ha estat bo per a l’alumnat i valoren la visita del testimoni com un punt clau per a la conscienciació i la comprensió de la salut mental. Els professors destaquen que els alumnes mostren millors actituds en relació a la problemàtica després de l’aplicació formativa.

Per ajudar a què la salut mental deixi de ser una assignatura pendent es donen diferents opcions per participar en el projecte com a donant o senzillament fent-se soci. Fer-se activista és, alhora, una altra forma d’ajudar si s’ha passat o es passa per un problema de salut mental, sent un dels testimonis de vida que visiten els centres participants per explicar les pròpies experiències.

 

 

Deixa un comentari