La Clara informa sobre drogues als joves

El portal web La Clara és un espai dedicat a informar i prevenir els joves majors de 18 anys sobre el consum de drogues a partir de diferents continguts i recursos. El projecte, que va néixer el 2006, és una iniciativa de l’Agència de Salut Pública de Catalunya coordinat per la Subdirecció General de Drogodependències, i segueix les tendències 2.0 en consonància amb l’ús que fan els joves avui dia d’internet i dels entorns socials. Alhora utilitza un llenguatge entenedor i un vocabulari col·loquial, per així adreçar-se al jovent en la forma en què ells es comuniquen.

Els continguts conviden a reflexionar sobre la relació que es pot mantenir amb les drogues, per exemple en el temps d’oci, i sobre les diverses conductes de risc i efectes que se’n deriven del seu consum. En aquest sentit, es presenta tota la informació relacionada amb les diverses substàncies –l’alcohol, els porros, els psicofàrmacs, l’speed, els bolets, la cocaïna, altres drogues menys comunes, i drogues i sexe– i es descriu en cada cas el que convé saber-ne; què fan en relació a sensacions i actituds; les conseqüències de consumir o no consumir; què en diuen els amics i els mitjans de comunicació; així com d’altres especificitats segons la substància.

Setmanalment també es publiquen posts sobre el món de les drogues. Aquests articles tracten temes com, per exemple, la relació existent entre drogues i gènere a partir de les reflexions de la Psico Woman, una psicòloga i sexòloga youtuber i blogger, o altres amb l’objectiu de conscienciar el jovent: sobre la Setmana de Sensibilització sobre els Riscos del Consum d’Alcohol, sobre el Dia internacional per a l’eliminació de les violències masclistes i sobre les drogues que no ho semblen tant, com és el cas del tabac.

A més, hi ha disponibles vídeos que formen part de la sèrie “Els vídeos de la Clara” on s’il·lustren, en un minut de durada, diverses situacions sobre les conseqüències del consum de cocaïna, porros, alcohol i èxtasi.

El portal també incorpora un Autotest de consum que permet fer una autoavaluació del consum  propi segons la tipologia de droga. Cada resposta s’acompanya d’un consell o una consideració encaminats a fer reflexionar sobre les conductes que es prenen a l’hora de consumir. Per exemple, si es fuma en horaris de feina o classe, si es beu només fins a un cert límit, o si es consumeix quan te n’ofereix la possibilitat. Per altra banda, s’obre un espai a la opinió i la consulta a partir d’un formulari on les persones usuàries que vulguin, puguin adreçar-se per consultar alguna qüestió o proposar noves idees.

Pel que fa a les xarxes socials, La Clara compta amb diversos canals amb l’objectiu de generar un espai de comunicació on compartir continguts, missatges i consells amb els seguidors. És present a Twitter, Facebook, Instagram i YouTube.

Amb les drogues #jugolesmevescartes

Les cartes de la Clara, que va per la segona edició, és una baralla de cartes per treballar amb els joves i adolescents en matèria de prevenció, perquè ells mateixos pensin en la relació que mantenen amb les drogues. Cada pal de la baralla conté una situació o dilema en relació a estudis, salut, amistat, oci, etc., en funció del consum o no consum.

Pensat per dinamitzar tallers de prevenció o accions educatives en instituts, casals o espais per a joves, s’ha portat arreu de Catalunya i recull diverses experiències explicades des dels propis centres.

Algunes mostres de #jugolemevescartes són, per exemple, representar amb mímica les diferents situacions que es presenten; classificar en diferents columnes les que donen “bon rotllo” i “mal rotllo”; triar-ne una a l’atzar i comentar la relació que té amb alguna situació pròpia; comentar en grup les causes i conseqüències de cadascuna; triar la carta amb la que s’està més d’acord o la més propera i, per altra banda, la que genera més desacord o no s’entén, per poder debatre-ho posteriorment amb el grup.

La baralla de cartes es troba disponible per a descàrrega al portal La Clara i en format físic a l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

Deixa un comentari