Eines per a una comunicació no sexista

Entenem el sexisme com la ideologia que sosté la divisió i la jerarquització de les persones segons el seu sexe, assignant capacitats, valors i normes de comportament diferents entre homes i dones. Una altra accepció de la paraula, segons l’Institut d’Estudis Catalans, és el conjunt d’actituds que es caracteritza pel menyspreu o la desvaloració de tot el que són o fan les dones. Sovint, totes aquestes actituds i expressions ideològiques no són fàcilment identificables quan es transmeten mitjançant el llenguatge o la imatge. Amb l’objectiu d’identificar i combatre aquest tipus de missatges, l’Observatori de les dones en els mitjans de comunicació ha creat el web Eines per a una comunicació no sexista que conté recursos i eines per lluitar contra el sexisme als mitjans de comunicació. Aquesta iniciativa ha comptat amb la col·laboració de l’Institut Català de les Dones, la Diputació de Barcelona i el Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

Identificar el missatge sexista

El web inclou un qüestionari interactiu per a detectar sexisme en el missatge emès a través dels diferents canals de comunicació: premsa impresa, internet, televisió, ràdio, cartellera o  senyalística. El sistema d’anàlisi utilitzat es basa en una sèrie de preguntes, i a partir del plantejament i la resposta, es permet reconèixer i objectivar la presència de missatges que invisibilitzin les dones o que promoguin la seva discriminació en relació als homes, que utilitzin la imatge de les dones de forma vexatòria o que fomentin els estereotips sexistes o la violència masclista. Al final del test s’obté una qualificació per avaluar si es perceben indicis de sexisme en la comunicació o no. I, en cas afirmatiu, quines en són les causes.

Imatge: web de l’Observatori de les dones en els mitjans de comunicació

Segons l’entitat, aquest qüestionari té una doble funció: en primer lloc, serveix per generar arguments i enunciats pel que fa a la presència o no de sexisme en l’àmbit de la comunicació, així com per arbitrar en possibles casos de conflicte. En segon lloc, té la missió de recopilar dades estadístiques a partir de les evidències empíriques recollides pel que fa als usos sexistes en la comunicació.

Decàleg

Per tal d’afavorir la capacitat de regulació i autoregulació en l’emissió de missatges no sexistes, el recurs posa a disposició de les persones usuàries un decàleg de recomanacions:

 1. Representar les dones tenint en compte la seva diversitat i evitar caure en les construccions de la feminitat estereotipades i poc diverses.
 2. Fer visibles les aportacions de les dones en tots els àmbits.
 3. Visibilitzar i representar les dones com a expertes.
 4. Diversificar els rols associats a la masculinitat i la feminitat i mostrar altres possibilitats identitàries.
 5. Evitar l’ús del cos de les dones com a objecte de reclam.
 6. Evitar la vinculació entre cos saludable i cànon estètic, i afavorir la representació de cossos diversos.
 7. Trencar amb la naturalització de les dones com a víctimes.
 8. Tractar la violència masclista com una violació dels drets humans i fer un tractament informatiu acurat de la violència masclista.
 9. Utilitzar el llenguatge inclusiu.
 10. Tenir en compte que el masclisme i el sexisme són un fenomen estructural.

Més recursos

El web també publica exemples de bones i males pràctiques a diferents mitjans de comunicació així com de praxis basades en denúncies que analitzen el tractament informatiu de diversos mitjans. A més podeu consultar un glossari de termes clau per entendre conceptes com androcentrisme, connotació, cosificació, gènere, igualtat efectiva o patriarcat. També hi ha un llistat de publicacions i enllaços d’interès amb manuals i guies per fer un ús no sexista del llenguatge, entre d’altres recursos.

D’altra banda, al web de l’Institut Català de les Dones hi trobareu un apartat amb recursos i propostes per normalitzar la presència de les dones als mitjans de comunicació com a professionals i com a protagonistes de les notícies, amb l’objectiu de facilitar la introducció de la perspectiva de gènere a la informació.

L’Observatori de les dones en els mitjans de comunicació és una iniciativa de participació ciutadana impulsada per diferents ajuntaments per promoure una cultura crítica en relació al paper de les dones en els mitjans de comunicació. En el web hi ha informació sobre els diferents projectes en que participa, així com un catàleg de recursos, arxius i activitats per treballar en aquest àmbit.

2 Comments Add yours

 1. Reblogged this on mediacionartistica.

Deixa un comentari