Cuida’m: targeta sanitària per a persones d’alta fragilitat relacional

La Targeta Sanitària Integrada (TSI) Cuida’m es va crear l’any 2013 per identificar aquelles persones que, per les seves característiques clíniques específiques, requereixen un conjunt d’actuacions diferenciades en la seva relació amb els professionals i els serveis sanitaris. Aquesta targeta té una clara vessant social ja que facilita una atenció més personalitzada perquè ajuda a distingir ràpidament les persones amb malalties que comporten limitacions relacionals i amb característiques clíniques específiques i que, per tant, necessiten un conjunt d’actuacions concretes i l’acompanyament d’un cuidador en els contactes assistencials.

Objectius

El principal propòsit de Cuida’m és adaptar el tracte dels professionals sanitaris a les necessitats específiques que requereixen determinats col·lectius amb alta fragilitat relacional. L’important és que entre els professionals i els pacients s’estableixi una comunicació més fluïda i precisa, així com amb l’entorn familiar. La targeta facilita l’acompanyament per part de familiars o altres persones a les visites, l’atenció urgent, les proves diagnòstiques i els trasllats en ambulàncies, sempre que ho permeti la situació clínica. Amb aquesta iniciativa es vol ajudar el pacient i acompanyants perquè puguin seguir de manera correcta les indicacions i els tractaments prescrits pels professionals.

També té la voluntat de facilitar la comunicació entre persones usuàries i professionals, sempre tenint en compte que el fet de ser portador de la targeta no comporta cap modificació en el dret a l’atenció ni al nivell de cobertura i no atorga als beneficiaris cap tipus de dret addicional. Tot i així, la TSI Cuida’m prioritza l’accessibilitat al sistema, com ara disminuir demores en les sales d’espera; facilita l’acompanyament en les zones d’urgències o d’activitats diagnòstiques i l’acompanyament permanent en els ingressos hospitalaris; flexibilitza el temps dedicat a la consulta (amb la previsió d’un espai i un temps específics) o dona facilitats en les consultes no presencials, entre d’altres actuacions.

Qui la pot sol·licitar

Aquest servei de personalització, sensibilització i acompanyament s’ofereix a persones usuàries que tenen els següents diagnòstics:

-Demència (amb un nivell d’afectació cognitiu moderat).
-Dany cerebral amb trastorn de la conducta.
-Discapacitat intel·lectual (retard mental) greu i profunda.
-Discapacitat intel·lectual (retard mental) lleu o moderada amb trastorn de conducta.
-Trastorns de l’espectre autista (TEA).
-Malalties minoritàries cognitivoconductuals de base genètica en l’edat pediàtrica amb trastorn de conducta.

La sol·licitud la fan determinats professionals dels centres, ja sigui a petició de la persona usuària o del seu representant o tutor. En tot cas, sempre es té en compte l’opinió del metge. Un cop duta a terme la sol·licitud, el CatSalut en fa la tramitació i la lliura al pacient o representant o tutor.

Per obtenir més informació podeu consultar el web habilitat per CatSalut i aquest díptic informatiu.

2 Comments Add yours

  1. Joana Aubalat ha dit:

    A l’hora de la veritat es passen pel peu el tema del Cuida’m. Tenim un fill amb un TEA sever i abans de tenir el Cuida’m depeniem de la sort del metge o infermera que ens toqués, que fos amable i comprensiu. O de la mala sort d’aquells que et miren com si veiessin un extraterrestre. Però la Cuida’m no ha canviat res de res. A sobre ens miren malament perque el noi crida mentre espera a urgències, perquè es pensen que és la Cuida’m? Per que som uns capriciosos? La volem precisament per a evitar aquestes situaicons, què es pensen? Que li direm al nostre fill xxxxt calla i callarà? Pobret si no ho entèn…per quan professionals preparats no només pel cas bo, bonic i barat?? Aquí és on es veu la talla professional, davant les situacions complexes.

Deixa un comentari