“I Decide”: més autonomia per a les persones amb discapacitat intel·lectual

La llibertat individual està estretament lligada a la capacitat que tenim per decidir: des d’aquelles coses aparentment més trivials fins a les decisions més importants de la nostra vida. Per a les persones amb discapacitat intel·lectual, aquest dret no sempre queda garantit. “I Decide” és un projecte europeu que treballa per potenciar les habilitats i oferir eines a les persones amb discapacitat intel·lectual o psicosocial per ajudar-les a decidir sobre tres àrees cabdals de la seva vida: les finances personals, els drets com a consumidors i els assumptes que afecten la salut i el benestar. Aquesta iniciativa també pretén dotar del coneixement, les competències i les eines necessàries als professionals de suport perquè puguin ajudar a les persones amb discapacitat a assolir l’aprenentatge.

Aquest projecte, que es desplegarà durant 3 anys, està finançat amb fons europeus i està liderat per la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines i coparticipat per 5 organitzacions socials internacionals: European Association of Service Providers for Persons With Disabilities (EASPD) de Bèlgica, Service Foundation for People with an Intellectual Disability (KVPS) de Finlàndia, Social Care Training d’Anglaterra, Margarita Fundation de Grècia, i la Fundació Campus Arnau de Girona.

Convenció Internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat

La iniciativa s’emmarca en el compliment de la Convenció Internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat. Concretament en l’article 12, que diu que les persones amb discapacitat tenen dret a l’exercici de la seva capacitat jurídica, en igualtat de condicions que les altres, i a rebre suport per dur-la a terme. De fet, la convenció internacional, aprovada el desembre de 2006, suposa un punt d’inflexió en el reconeixement i l’exercici dels drets de les persones amb discapacitat perquè assumeix el fet de la discapacitat com una qüestió de drets humans i preveu les mesures -més d’acció positiva que de discriminació- que els estats han d’implantar per garantir els drets d’aquest col·lectiu en igualtat de condicions amb les altres persones.

Suport en la presa de decisions

El suport en la presa de decisions és una actuació pensada per a que les persones amb discapacitat puguin exercir el major control possible sobre les seves vides, sempre tenint en compte qualsevol situació legal que limiti la seva capacitat d’obrar, com una ordre judicial de tutela. El suport que ofereix el projecte “I Decide” es pot utilitzar tant per decisions del dia a dia sobre el menjar, la roba o l’oci, com per a decisions més importants que es prenen a la vida com casar-se, operacions mèdiques o viure de manera independent. Així, a través de l’educació i amb el suport dels professionals, les persones amb discapacitat intel·lectual o psicosocial poden prendre les pròpies decisions i superar les dificultats amb que sovint es troben sense que terceres persones decideixin per elles.

Fundació Tutelar de les Comarques Gironines

La Fundació Tutelar de les Comarques Gironines té com a objectiu principal donar suport, promocionar, desenvolupar, defensar i estendre els drets de les persones amb discapacitat intel·lectual o psicosocial al mateix temps que ajuda les persones a perseguir el seu benestar, la dignitat i preservar l’autonomia a través de la protecció legal i el suport social. L’entitat també ofereix un servei d’assessorament a entitats i familiars sobre el tema del suport jurídic, amb o sense modificació de la capacitat, respecte a familiars, persones properes o respecte a si mateixes i un servei de suport futur, per tal de preveure el suport en cas que fos necessari en un futur.

Més informació i recursos

Si voleu més informació i recursos sobre els drets de les persones amb discapacitat podeu consultar la pàgina web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies on, a banda de la citada convenció internacional, també trobareu documents com la Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea -document que reconeix el fet de la igualtat de les persones amb discapacitat-, o informació sobre el Fòrum Europeu de la Discapacitat i sobre el Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI), entre d’altres.

I, per acabar, també us volem recomanar la conferència a càrrec de l’advocat Antonio Manuel Ferrer Lorenzo sobre el dret de sufragi de les persones amb discapacitat intel·lectual, que va tenir lloc a DIXIT i a DIXIT Girona i que podeu veure a DIXIT TV.

Deixa un comentari