Servei d’Orientació i Acompanyament a les Famílies

A l’hora de fer front a determinades problemàtiques, les famílies a vegades es poden trobar en un carreró sense sortida. Aspectes com la relació amb els fills i filles i la seva educació, posar límits o inculcar hàbits saludables poden representar una muntanya amb un cim difícil d’assolir. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies posa a disposició de les famílies residents a Catalunya un servei d’orientació i acompanyament per poder afrontar els canvis i les incerteses que puguin sorgir amb l’ajuda de professionals especialitzats.

Que és el SOAF?

El Servei d’Orientació i Acompanyament a les Famílies (SOAF) és un servei de caràcter universal, adreçat a totes les famílies, que ofereix un espai on poder parlar en confiança de les relacions familiars. La quotidianitat i l’educació dels fills i filles, sovint, generen interrogants i preguntes i les famílies poden acudir al SOAF per trobar les respostes adequades gràcies a l’orientació i ajuda dels professionals que hi treballen.

El servei està enfocat des d’una perspectiva preventiva: detecta i reforça les capacitats i fortaleses de les famílies per afavorir relacions familiars saludables i enfortir les habilitats parentals.

Quins serveis ofereix?

En aquest servei hi trobareu orientació sobre qüestions relacionades amb l’educació dels fills i filles segons les diferents etapes de creixement:  potenciar l’autoestima, posar límits, donar autonomia, inculcar hàbits saludables, fomentar valors, gestionar conflictes o noves tecnologies, entre d’altres.

També hi trobareu suport especialitzat per afrontar dificultats o problemàtiques específiques, relacionals o emocionals, amb intervenció terapèutica com, per exemple: situacions de desorientació o dificultats en l’educació de fills i filles, fracàs o absentisme escolar, sobrecàrrega familiar, problemes de convivència, conflictes amb fills i filles adolescents, conflictes de parella, separació divorci, situacions de dol, etc.

A més, des del SOAF, es promou la participació activa en la comunitat, amb activitats i trobades comunitàries, es fomenten les relacions intrafamiliars i intergeneracionals per tal de trencar la soledat i l’aïllament no desitjats. També hi ha una orientació i acompanyament cap a la xarxa de serveis i recursos del territori per rebre orientació adequada a les necessitats de cada família.

Hi ha gairebé una vintena de Serveis d’Orientació i Acompanyament a les Famílies repartits pel territori català. Podeu consultar el més proper al vostre domicili en aquest mapa.

Més recursos i serveis per a famílies

El programa Créixer en família ofereix espais de suport, virtuals i presencials, als pares i mares interessats a conèixer aspectes que puguin influir de forma positiva en la cura, l’educació i el desenvolupament dels fills i filles, convidant-los a reflexionar i a compartir les experiències amb altres famílies.

El programa Àpats en Família ofereix estratègies per una alimentació saludable i una criança positiva a les famílies. Es tracta d’un projecte d’orientació educativa que ofereix eines en la qüestió alimentària des de la perspectiva nutricional, relacional i econòmica.

Finalment, i per a més informació sobre tràmits, recursos i serveis relacionats amb l’àmbit de les famílies, podeu consultar l’apartat corresponent de la pàgina del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

One Comment Add yours

Deixa un comentari