#Caprisc: campanya de sensibilització en prevenció de riscos laborals per a joves

La prevenció de riscos laborals (PRL) s’entén com el conjunt d’activitats i mesures adoptades o previstes en totes les fases d’activitat de la feina, per tal d’evitar o disminuir els riscos derivats del treball. De vegades la manca d’experiència laboral fa que els riscos augmentin en la població jove. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través de l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral, ha posat en marxa #Caprisc: una campanya de sensibilització per a joves per conscienciar de la importància de la prevenció de riscos tant en l’àmbit personal com en el laboral.

L’objectiu d’aquesta campanya és transmetre i impulsar el valor de la prevenció per focalitzar l’atenció en aquelles situacions de risc que cal identificar, prevenir i evitar, no només a la feina sinó també a casa, al carrer i en les activitats d’oci. Per això és important disposar de la formació i informació necessària per actuar amb seguretat davant de situacions laborals de risc, com són la manipulació de productes químics, les males postures, la pressa o els treballs en alçada. La formació en PRL és un dret de les persones treballadores i alhora una obligació empresarial. Només així es poden evitar els danys a la nostra salut.

Dades a Europa

Segons dades de l’Agència Europea de Seguretat i Salut en el Treball, els joves d’entre 18 i 24 anys tenen un nivell de sinistralitat un 50% superior a la resta de treballadors de qualsevol altre grup d’edat. Cada any, a Europa, hi ha joves que pateixen lesions o malalties originades a la feina. I és que un accident de treball o una malaltia professional poden tenir conseqüències per tota la vida, quan en la major part dels casos es podrien evitar. En aquest sentit, és important la informació i la promoció del treball sostenible i l’envelliment saludable des de l’inici de la vida laboral.

Més informació

A banda de la informació promocional, al web de la campanya també trobareu un seguit de recursos i documentació relacionada i útil per a treballadors socials, orientadors laborals o altres professionals que treballin en l’àmbit de joventut i vulguin fer difusió sobre la importància de la seguretat en el treball. Aquí en teniu alguns exemples:

L’apartat ‘Joves i seguretat i salut laboral’ del web Jove.cat proporciona consells per treballar amb seguretat, informació sobre els drets i responsabilitats a la feina o sobre les causes de la desprotecció entre els treballadors joves, entre d’altres recursos.

Un altre recurs per treballar el tema amb joves i adolescents són les pel·lícules del Napo. Es tracta de l’heroi de la sèrie d’animació que porta el seu nom sobre seguretat i salut en el treball. Els films han estat realitzats pel Consorci Napo –que reuneix a sis organismes nacionals europeus- amb el suport de l’Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball. Per més informació i veure’n les pel·lícules traduïdes al català podeu seguir el següent enllaç.

I, per acabar, us animem a participar en l’11ena edició del Concurs de prevenció de riscos laborals 2018 que organitza el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per al que podeu concursar en diferents categories: cartells, fotografies, pictogrames o espots.

Deixa un comentari