10 diccionaris en línia del TERMCAT de l’àmbit d’afers socials

El TERMCAT és el centre de terminologia de la llengua catalana i, entre d’altres funcions, s’ocupa de posar en marxa productes terminològics, normalitzar neologismes i garantir la disponibilitat de termes catalans en un gran número de sectors del coneixement. Des de la seva creació el 1985, per la Generalitat de Catalunya i l’Institut d’Estudis Catalans, aquest organisme ha elaborat multitud de diccionaris, vocabularis o reculls de terminologia en diferents àrees temàtiques com les ciències humanes, les ciències de la vida i de la salut o els esports, i des de fa uns anys, molts d’ells estan disponibles en línia.

En aquesta entrada de blog fem un recull de deu diccionaris en línia elaborats pel TERMCAT de l’àmbit afers socials. Un recurs de gran valor per a professionals i estudiants del sector sobretot a l’hora de fer tasques de recerca, investigació i docència:

1. Diccionari de serveis socials

L’obra recull uns 900 termes relatius als serveis socials i vol ser una eina pràctica de referència per a totes les persones que treballen en el món dels serveis socials. Cada terme inclou la denominació catalana, els equivalents en castellà (algunes fitxes contenen també equivalents en anglès i francès), la definició i, sovint també, notes explicatives.

Aquest diccionari és la versió en línia del Diccionari de serveis socials, un projecte conjunt entre el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i el Centre de Terminologia TERMCAT que sistematitza la terminologia d’aquest àmbit en català.

2. Terminologia de l’atenció integrada

Aquesta terminologia, que inclou 75 termes, ha estat elaborada conjuntament pel TERMCAT i el Pla interdepartamental d’atenció i interacció social i sanitària (PIAISS) amb l’objectiu de posar les bases d’aquest nou model d’atenció social i sanitària unificant diversos punts de vista en una sola visió. Per això, un gran nombre d’experts procedents de diferents àmbits, serveis i nivells d’atenció ha participat en diverses fases de l’elaboració d’aquest recull terminològic.

L’atenció integrada és un nou model d’atenció que s’està construint i implantant de manera pionera a Catalunya de la mà del PIAISS, basat en la unificació dels serveis socials i sanitaris, amb la finalitat de garantir una atenció integrada de les diferents necessitats de les persones. Per a més informació sobre l’atenció integral social i sanitària podeu consultar el dossier temàtic elaborat per DIXIT el juliol de 2017.

3. Diccionari de cooperació al desenvolupament

El diccionari té la intenció de ser una eina pràctica de referència per a tothom que participa en la cooperació al desenvolupament. Incorpora un centenar de termes amb les denominacions en català, una definició, els equivalents en castellà, francès i anglès i, si escau, notes complementàries. En l’elaboració d’aquest recurs, el TERMCAT ha comptat amb l’assessorament de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i de la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament, i amb el suport del Govern d’Andorra.

4. Terminologia de les migracions

Es tracta d’un recull 112 termes relacionats amb els moviments migratoris, com ara tipus de desplaçaments, situacions en què es poden trobar les persones migrants o els efectes de les migracions. Cada fitxa terminològica conté una denominació catalana; sinònims, si n’hi ha; equivalents en castellà, francès i anglès; definició, i notes explicatives o exemplificadores.

Una vintena dels termes que s’inclouen en aquest diccionari han requerit un estudi aprofundit, ja sigui perquè presentaven algun problema denominatiu o bé perquè eren complexos des d’un punt de vista conceptual. Podeu consultar-los tots en aquest enllaç.

5. Diccionari de religions

Aquest diccionari en línia abasta fins a 1.604 denominacions catalanes que corresponen a 1.427 conceptes diferents. Cada terme s’assigna a una o més d’una de les tradicions religioses amb més presència a Catalunya (bahaisme, budisme, catolicisme, cristianisme ortodox, hinduisme, islam, jainisme, judaisme, protestantisme, sikhisme i zoroastrisme), a banda d’altres agrupacions que han semblat útils (esglésies lliures, noves religions, religions indígenes, religions de la Xina i el Japó). Alguns termes s’han assignat a àrees transversals com ara ciències de la religió i termes seculars.

6. Terminologia de la cronicitat

Tot i que aquest diccionari en línia pertany a l’àmbit de la salut, l’hem afegit al recull per les afectacions que té la cronicitat en el col·lectiu de persones grans. L’eina incorpora 80 termes de l’àmbit de l’atenció i la prevenció de la cronicitat, resultat del treball conjunt i del consens terminològic formalitzat entre els professionals del Programa de prevenció i atenció a la cronicitat del Departament de Salut i el TERMCAT.

7. Vocabulari multilingüe de la sida

Aquest diccionari recull més de 400 termes relatius a la infecció pel VIH i la sida que s’utilitzen habitualment en l’àmbit assistencial. S’hi poden trobar termes relacionats amb les característiques biològiques del VIH, amb aspectes epidemiològics i clínics de la infecció pel VIH i la sida o amb el tractament de la malaltia.

8. Terminologia dels drets humans

Aquesta terminologia aplega, en 129 termes, els principals drets civils, polítics, econòmics, socials i culturals, així com els drets col·lectius i les llibertats fonamentals de les persones. També inclou algunes violacions greus dels drets humans. Cada fitxa terminològica conté una denominació catalana; sinònims, si n’hi ha; equivalents en castellà, francès i anglès; definició, i algunes notes explicatives o exemplificadores.

9. Vocabulari de la responsabilitat social

El vocabulari recull un total de 36 termes amb les denominacions i la definició en català, els equivalents en castellà, francès, anglès i alemany, i, en alguns casos, aclariments conceptuals o notes d’exemple. Per a l’elaboració d’aquest vocabulari s’ha comptat amb l’assessorament de Josep Maria Canyelles, especialista en responsabilitat social. Podeu consultar tots els termes en aquest enllaç.

10. Diccionari LGBT

Finalitzem aquest recull amb una de les darreres novetats del TERMCAT: el diccionari LGBT.  Es tracta d’un recull amb més de 350 termes relatius a l’àmbit LGBTI, és a dir, al col·lectiu de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, que incorpora terminologia vinculada amb l’orientació sexual, la identitat sexual i de gènere, la sexualitat i la relació d’aquest col·lectiu amb la societat (activisme, drets i família, oci, etc.). En aquest blog l’hi vam dedicar una entrada amb motiu de la seva presentació.

Deixa un comentari