Un ‘escape room’ per conscienciar sobre la realitat dels refugiats

L’empatia és una de les qualitats que han de tenir les persones que treballen en el sector social, sobretot a l’hora de tractar amb persones que han viscut situacions complicades i, en el cas dels refugiats, fins i tot dramàtiques. Però posar-se en la pell de l’altre per ser conscient i comprendre millor les seves experiències no és fàcil. És sota aquesta premissa que el Programa de salut internacional de l’ICS (PROSICS) de l’Hospital Vall d’Hebron ha creat un joc d’escapada en viu (escape room) amb l’objectiu de sensibilitzar estudiants i professionals socials i sanitaris sobre la situació de les persones refugiades a qui atenen.

Refugee escape room

Aquest projecte és una formació que utilitza el joc com a mitjà de comprensió de certs conceptes i experiències associats al fet migratori perquè així ajuda a millorar el nivell de coneixements i el grau de satisfacció dels participants.

Segons els seus responsables el Refugee escape room és un joc de proves innovador en què els participants es posen en la pell de les persones refugiades, una aproximació al drama que suposa engegar un procés migratori a contracor.

El context que planteja el joc és el següent: és l’any 2084 i el planeta Terra ha deixat de ser habitable per culpa del canvi climàtic. Els humans inicien un procés migratori sense retorn cap a Mart, però aconseguir un passatge a la nau que porta cap a un nou destí a la humanitat no és fàcil i per aconseguir-ho els participants hauran de superar un seguit de proves relacionades amb el procés de migració forçada.

La proposta està pensada per realitzar en grups de cinc o sis persones que es converteixen en famílies amb membres que tenen casuístiques personals ben diferents (edat, salut, nivell d’estudis, etc.). Això i la gran quantitat de controls que han de superar, farà que no tothom pugui tenir plaça per emprendre el viatge per la supervivència. Cada família ha de superar tota una sèrie de proves en què s’han de resoldre enigmes entorn del procés migratori, els seus efectes a tot el món i al llarg de la història.

La durada de l’experiència és d’una hora i mitja i ja se n’han realitzat diferents edicions en espais diversos, com el Centre Corporatiu de l’ICS o l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. Al final de la partida els participants comprendran la duresa que representa el fet de no ser acceptat per falta de formació, per estar malalt o per ser sospitós de terrorista, o haver de deixar enrere un fill malalt.

El Programa de salut internacional de l’ICS (PROSICS)

El PROSICS el conformen els professionals de la institució que treballen en les unitats de salut internacional. Aquestes unitats realitzen diferents tasques: atenció al viatger i vacunació internacional, assistència al viatger i a l’immigrant, laboratori, tasques de salut comunitària, recerca, docència, cooperació i col·laboracions amb centres externs.

Deixa un comentari