“Noves veus”: l’actiu cultural, econòmic i social de la diversitat

Persones vingudes d’arreu del món i els seus fills i filles, ja nascuts a Catalunya, han estat capaces d’obrir-se pas a través dels estudis, el treball, l’art o qualsevol altra disciplina, i triomfar en l’àmbit acadèmic, artístic, cultural, polític i professional. Malgrat això, no sempre han aconseguit el reconeixement i la visibilitat als mitjans de comunicació i als àmbits institucionals que els pertocaria si els seus orígens no fossin llunyans.

Conscients d’aquesta realitat, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies –a través de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania– i el Col·legi de Periodistes de Catalunya van signar fa unes setmanes un conveni de col·laboració per visibilitzar el talent i els avantatges que suposa ser competent en diferents llengües i cultures. Ho faran amb la creació del futur cercador “Noves veus de persones expertes dels orígens diversos de la Catalunya d’avui”.

L’eina facilitarà a empreses, entitats i mitjans de comunicació, així com al conjunt de la ciutadania, una base de dades amb persones expertes d’orígens culturals diversos i que exerceixin professions diferents en una gran varietat d’àmbits i col·lectius (com infants, adolescents, joves, dones, gent gran i refugiats). Alguns dels camps d’expertesa són l’assistència social, la cooperació i el desenvolupament, els drets i la ciutadania, l’educació i la formació, la medicina i la salut, l’ocupació i la inserció laboral, les polítiques d’immigració o els processos de regularització, entre altres.

Actualment, estan buscant i incorporant persones expertes a la base de dades. Les persones interessades a formar-ne part, han d’emplenar aquest formulari per presentar la seva candidatura, que serà convenientment valorada. A més de facilitar les dades personals i de contacte, els aspirants han d’especificar els àmbits d’expertesa, els col·lectius amb què treballen, les tasques que desenvolupen, un petit currículum i referències a xarxes socials i publicacions (entrevistes que els hagin fet, llibres que hagin escrit, etc.).

El cercador, que també busca enfortir el sentiment de pertinença de tots i totes les catalanes sigui quin sigui el seu origen, s’incorporarà als portals del Col·legi de Periodistes de Catalunya i de Diverscat en Acció, que recull altres iniciatives que promouen la comunicació amb un llenguatge inclusiu i fer visible la diversitat cultural, com aquesta guia de comunicació inclusiva de l’Ajuntament de Barcelona.

La immigració i els mitjans de comunicació

La immigració és un tema recurrent en els mitjans de comunicació i aquests són una gran eina per fomentar la convivència, explicant als nouvinguts com és la terra d’acollida i afavorint la seva integració. En són bons exemples els projectes Catalunya som tots –una revista gratuïta amb notícies d’actualitat, íntegrament en català, relacionades amb la immigració i adreçada a un públic d’origen estranger– i Vivim Junts –diferents recursos d’acollida lingüística per afavorir l’ús social del català–.

Però els mitjans de comunicació també serveixen per acabar amb els rumors malintencionats, desmuntar tòpics i mostrar als autòctons com la societat s’enriqueix gràcies a la diversitat. D’aquí la pàgina Trencant tòpics… en positiu –amb informació sobre demografia, legal i la realitat socioeconòmica per refutar-los– o la creació de la Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual, que busca fomentar la convivència, el respecte i el coneixement, i vetlla per la representació de la societat plural i diversa als mitjans.

El desconeixement afavoreix que proliferin pors i falsedats. L’Islam i el món àrab en són dos exemples. Per aquest motiu tots els centres DIXIT van acollir la conferència “Parlem de l’Islam de forma apropiada: la terminologia no és innocent”, en què Dolors Bramon va oferir les claus per entendre i contextualitzar termes com musulmà, islàmic o islamista, xiïta o sunnita, imam, salafista, wahabí, etc.

Deixa un comentari