5 anys de l’aprovació de la llei contra la LGBTIfòbia

Els darrers anys, el col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals/transgènere, bisexuals i intersexuals ha estat present en el marc de les polítiques públiques a Catalunya gràcies al desplegament de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

El seu objectiu és fer efectiva la protecció legal de les persones LGBTI, així com la igualtat i la no-discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere. És essencial per desenvolupar polítiques que contribueixin a fer una societat més respectuosa i igualitària, per educar en la diversitat, incorporar la perspectiva de gènere, fomentar la visibilitat i el reconeixement del col·lectiu, i combatre les situacions de desigualtat.

Pionera a tot el món en preveure sancions per discriminació o violència contra les persones LGBTI, aquesta llei ha fet possible la construcció de la xarxa de Serveis d’Atenció Integral LGBTI (SAI) a tot el territori.

Avançant cap a la igualtat

Tal i com esmentàvem en aquesta notícia al portal DIXIT, enguany fa 5 cincs anys de l’aprovació d’aquesta llei i des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, es va anunciar la proposta de la constitució d’un grup de treball per avaluar el seu impacte social.

Fa un any, amb motiu del quart aniversari, es va portar a terme la campanya “Digues prou a l’LGBTIfòbia!”, de la que vam parlar en aquesta entrada del nostre blog. Impulsada pel Departament, juntament amb Ferrocarrils de la Generalitat, la seva missió va ser promoure la denúncia de fets LGBTIfòbics i educar en matèria sexual i afectiva LGBTI amb un comboi informatiu i un spot emès a les estacions i altres equipaments.

La implementació de la xarxa pública SAI (Serveis d’Atenció Integral LGBTI) ha permès arribar a tots els municipis i comarques de Catalunya per oferir assessorament i ajut en situacions de discriminació. La seva tasca és informar i sensibilitzar la població en matèria de diversitat sexual i de gènere, oferir atenció d’acompanyament i suport, i tramitar la targeta sanitària amb el nom sentit i certificat a les persones transsexuals.

Fruit de la col·laboració entre el Departament i 340 municipis catalans també s’ha treballat en el disseny i la implementació de plans locals i comarcals de polítiques LGBTI. Tenint en compte la diversitat de territoris, realitats i professionals, es va desenvolupar una pràctica comuna d’actuació que la Direcció General d’Igualtat va establir a la guia Indicant el camí: guia d’indicadors clau per a les polítiques públiques LGBTI als ens locals. Es tracta d’una eina que ofereix als ens locals un sistema d’indicadors per diagnosticar, implementar i avaluar les polítiques públiques LGBTI.

En aquesta línia, també es va publicar la Guia per a la incorporació de la diversitat sexual i de gènere a les universitats catalanes a partir de la Llei 11/2014 adreçada a la comunitat universitària, on es faciliten mesures per a incorporar la llei en els diferents àmbits d’actuació.

Des de DIXIT vam donar a conèixer les bones pràctiques en tracte no-discriminatori de col·lectius específics amb l’elaboració del dossier temàtic “Tracte i llenguatge inclusius” (maig 2019), que incorpora les dues guies de la Direcció General d’Igualtat i altres publicacions rellevants. A més, vam commemorar el Dia mundial de la despatologització trans amb el dossier temàtic “Transsexualitat” (desembre 2017), que recull una selecció de monografies, articles de revista i recursos.

Educar els infants i adolescents en la diversitat

També us hem apropat a les iniciatives LGBTI més destacades des del nostre blog. El mes de juny, per celebrar els 50 anys del Dia de l’Orgull, us explicàvem en aquesta entrada l’acció que va dur a terme aquest any el Pride Barcelona amb el lema “Som famílies a tot arreu” per visibilitzar els drets de les famílies LGBTI i els diversos models familiars.

L’objectiu és educar la infància i l’adolescència en la diversitat sexual perquè desenvolupin en el seu imaginari les diverses formes de ser, d’estimar i de conviure, i entenguin les noves realitats familiars. En les primeres etapes de la vida és on es fa més necessari fer-los créixer amb els valors de respecte i d’igualtat envers totes les persones, i dotar-los de la formació necessària, de literatura, audiovisuals o jocs perquè prenguin consciència de qui són i puguin afrontar la seva pròpia identitat i orientació.

Aquesta és la finalitat de la fundació catalana Fundesplai amb el projecte “EnCORatja’t”, del que us vam parlar en aquesta entrada. L’objectiu és educar, durant dos cursos escolars, en igualtat de gènere i violència zero a partir de valors com la coeducació, i per mitjà de la reflexió i de la capacitat de transformació de l’entorn.

Un darrer projecte innovador, també en l’àmbit escolar, és el de les Escoles Rainbow. És un programa educatiu, basat en el model anglès d’Elly Barnes, per ser aplicat en centres d’infantil, primària i secundària amb la finalitat d’acreditar-se com una escola “Rainbow” i coeducativa, que implica incloure la igualtat de gènere i les minories afectives en el currículum educatiu de forma natural. S’apliquen dues formes d’aprenentatge: familiaritzar l’alumnat amb l’existència de les persones i les famílies LGBTI de forma diària (quotidianitzar) i abordar específicament les àrees socials, polítiques i legislatives que afecten els drets civils i humans del col·lectiu LGBTI (nodrir). Trobareu tota la informació en aquesta entrada del blog.

Deixa un comentari