El TERMCAT publica un diccionari de bioètica

Teràpia gènica, final de la vida, recerca o reproducció pòstuma són alguns dels 699 termes inclosos en el diccionari de bioètica, disponible en línia i en PDF. L’ha elaborat el TERMCAT, el centre de terminologia de la llengua catalana, a petició del Comitè de Bioètica de Catalunya, i els ha suposat tres anys de feina. També ha preparat aquesta infografia amb els conceptes més rellevants.

Cada article terminològic inclou una o més denominacions catalanes, els seus equivalents en castellà i anglès, la definició i, sovint, notes explicatives. A més, estan classificats temàticament en els subàmbits següents: conceptes generals; drets i deures; atenció sanitària; reproducció; final de la vida; cèl·lules, teixits i òrgans; genètica; recerca; salut mental; salut pública, i ecoètica. Això permet accedir a les fitxes tant a través de l’índex temàtic en català com per ordre alfabètic en qualsevol de les tres llengües.

En un principi pot semblar que es tracta d’un diccionari més enfocat als professionals sanitaris, però hi ha molts termes estretament lligats a afers socials. Menor madur, hospitalització forçosa, suïcidi assistit, promoció de malalties, tractament desproporcionat, principi d’autonomia, autotutela o voluntats anticipades, són només alguns exemples.

Entrada sobre bioètica en un diccionari en català.

La importància d’aquest nou producte del TERMCAT rau en el fet que la bioètica, com a estudi plural i interdisciplinari de les implicacions ètiques que comporta el progrés en les ciències de la vida i de la salut, es construeix a partir d’una base terminològica molt diversa, amb termes de procedències diferents, que sovint acumulen una llarga història i evolució, i es fan servir sovint des de perspectives morals o escoles de pensament diverses. El nou diccionari posa ordre a tota aquesta terminologia, la vincula a la definició més àmpliament acceptada en cada cas i la fa accessible tant a la comunitat sanitària i assistencial com a la ciutadania.

El Comitè de Bioètica de Catalunya està integrat per professionals de la medicina, la biologia, la farmàcia i la infermeria, així com per investigadors, docents, i professionals d’altres àmbits com les ciències socials, l’economia, la filosofia o el dret. La pluralitat de visions garanteix un debat ric i divers que respon a les diferents formes d’entendre. Una de les integrants és la filòsofa Begoña Román, presidenta del Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya. Tots els comitès, a més, formen part, des de l’abril de 2019, de la Xarxa de Comitès d’Ètica de l’Administració de la Generalitat i de les Entitats del seu Sector Públic.

El nou recull terminològic se suma a la col·lecció Diccionaris en Línia del TERMCAT, que aplega més de cent quaranta diccionaris dels àmbits de les ciències de la vida, la indústria, la tecnologia, les ciències humanes, les jurídiques i les econòmiques. Entre aquests, n’hi ha una desena vinculats a afers socials.

One Comment Add yours

Leave a Reply