Prevenció contra el suïcidi juvenil

A Catalunya el suïcidi és la segona causa de mort prematura entre els joves d’entre 15 i 29 anys, segons la guia ‘Encarem el suïcidi juvenil’. Un estudi de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM) conclou que els joves són el grup de major risc de suïcidi en un terç dels països, tant desenvolupats com en vies de desenvolupament. La majoria d’adults que es lleven la vida pateixen algun trastorn mental, però el percentatge baixa en el cas dels joves. La infància i l’adolescència són períodes crítics del desenvolupament, amb una major sensibilitat i en la qual tot es viu amb una gran intensitat.

Un dels factors de major risc és la violència, sigui física, sexual o emocional, que es pateix en la pròpia pell o que es presencia i que té lloc dins de casa (DIXIT va editar un dossier sobre violència intrafamiliar) o fora. Segons l’estudi de l’IMIM, les víctimes de violència durant la infància tenen el doble de risc d’intents de suïcidi entre els 12 i els 26 anys i el risc es quadruplica quan l’abús ha estat sexual. De fet, l’abús sexual infantil i l’assetjament escolar són els principals causants dels intents de suïcidi, motiu pel qual els experts defensen que es tingui en compte les víctimes en els programes de prevenció del suïcidi.

La citada guia ‘Encarem el suïcidi juvenil’, publicada pel Consell Nacional de la Joventut de Catalunya el 2018, recull que més del 20% de les visites del jovent al metge són per ansietat o depressió, factors estretament lligats amb el suïcidi. Un col·lectiu que sovint és discriminat és el dels transsexuals i, segons aquesta publicació, el 42% de les persones joves trans han tingut intents de suïcidi.

Iniciatives per prevenir l’assetjament i reduir el risc

L’assetjament és un dels factors de risc que cal combatre donada la seva prevalença: un 25% dels escolars admet haver-ne patit i el 51% ha observat alguna situació de bullying. El principal motiu és l’aspecte físic, i la majoria d’atacs es concreten en insults, però n’hi ha d’altres encara més greus. A més, el 76% dels mestres admet no estar preparat per afrontar aquestes situacions.

Són dades d’un estudi realitzat per a la Fundació Barça en col·laboració amb la Universitat de Girona. Per millorar-les, l’entitat blaugrana ha posat en marxa aquest curs una plataforma on els mestres de les escoles que ho desitgin rebran formació, recursos i assessorament per implementar les activitats, adaptades a l’edat dels infants, a les assignatures d’educació física, tutoria i plàstica. La prova pilot va reduir, en dos anys, el nombre de víctimes de bullying en un 35% i el de ciberbullying en més d’un 60% en 26 escoles.

L’educació emocional, les habilitats socials, les creences o els valors tenen un paper clau per combatre aquest fenomen i es tracten en aquest programa. També les treballa el grup de música infantil Xiula en les sessions que imparteix en escoles. Els seus integrants, dos educadors socials i dos músics, aposten per posar nom a les emocions i qüestionar el món en què vivim en les seves cançons que fan ballar a petits i grans a ritme de hip hop, trap i rumba. Alguns instituts i escoles van començar a fer servir la seva cançó Rispect i van dissenyar un taller per donar-los més eines.

Consta de dues sessions. La primera està pensada per descobrir eines, estratègies i processos interiors per gestionar les pròpies necessitats i poder canviar la relació amb l’altre. Els alumnes comparteixen experiències i es van obrint i parlen de l’assetjament, l’agressivitat i el conflicte, a més de la tristesa i el dolor que causa. De vegades els agressors reconeixen el que han fet i demanen perdó a les víctimes. La segona sessió és més creativa i s’intenta posar música als temes que han sorgit en la primera, sovint a ritme de trap, l’estil musical que regna entre els joves però que permet versar fàcilment.

Deixa un comentari