La COVID-19, una oportunitat per rejovenir el món rural

Administracions, empreses i entitats fa temps que treballen per potenciar el retorn de talent jove als municipis rurals de Catalunya. La COVID-19 i la conseqüent crisi econòmica s’ha convertit en una oportunitat per rejovenir el món rural català, ja que hi ha joves el veuen com a una oportunitat de futur. Ho demostra l’increment de sol·licituds presentades al Pràcticum Odisseu, un programa de pràctiques remunerades en entitats i empreses rurals adreçades a joves universitaris.

En la cinquena edició, 346 estudiants han presentat 781 candidatures –cada alumne podia presentar-ne fins a un màxim de cinc- per a 123 ofertes (consulta-les en aquest mapa). En la passada edició, la més nombrosa fins al moment, s’hi van presentar 262 universitaris i 510 candidatures per a 137 ofertes. És a dir, un 32% més de joves universitaris han presentat un 53% més de candidatures tot i la reducció del 10% en l’oferta presentada per empreses i entitats de diferents sectors productius (turístic, tècnic-industrial o agrònom, entre d’altres).

Una de les principals novetats d’enguany és l’augment de pressupost per part de la Direcció General de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i de la Secretaria d’Universitats i Recerca del de d’Empresa i Coneixement, que permetrà concedir 82 ajuts (deu més que l’any passat) de fins a 900 € a les empreses i entitats per cobrir fins al 50 % del sou dels estudiants en pràctiques. L’altra novetat és que la remuneració mínima serà de 6 € l’hora, passant a cobrar de 1.500 a 1.800 euros per les 30 hores de pràctiques que han de fer abans de setembre. Les universitats contribueixen assumint els costos de gestió i difonen les ofertes entre els seus alumnes.

El centenar llarg d’empreses participants –la meitat de les quals, microempreses d’entre 2 i 10 treballadors- tindran accés a candidats amb formació superior, un perfil més difícil de trobar a les zones rurals a causa de la seva llunyania amb els centres universitaris. Un dels criteris més importants en la selecció d’empreses és la seva voluntat d’incorporar laboralment l’estudiant un cop acabades les pràctiques. La taxa d’inserció en les passades edicions se situa en el 20%.

Camarassa. Foto: Erwan Martin | Unsplash

No és l’únic projecte per ajudar el jovent a tornar al camp: RuralCat, un portal ple de continguts i serveis per als professionals agroalimentaris, forestals, pesquers i del món rural i a entitats i persones vinculades a aquests àmbits, ha posat en marxa El Planter, un portal que recull ajuts, formació, experiències compartides, suport i assessorament, i vol ser un punt de trobada i d’informació per a tots els joves que decideixen incorporar-se a l’activitat agrària a Catalunya.

La ruralitat, un repte d’afers socials

La ruralitat és un repte per als professionals dels serveis socials. La vida en zones de baixa intensitat poblacional suposa una situació de desavantatge socioeconòmic que requereix d’una atenció i uns recursos específics per atendre les necessitats de les persones que hi viuen i garantir-ne la qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats.

DIXIT va dedicar-hi un dossier temàtic amb què reflexionar sobre el món rural català i conèixer experiències per al desenvolupament i el benestar de la societat rural. Recull monografies i articles sobre la situació de diferents col·lectius en el món rural: l’envelliment de la població, la participació de les dones, la inclusió de les persones amb discapacitat o la integració de les persones migrades. També inclou diferents entitats i projectes centrats en el món rural.

Deixa un comentari