Llegint a casa: #novetatsDIXIT disponibles en línia (8)

Vuitena entrega d’aquesta secció que us apropa les darreres novetats en línia per poder estar al dia, des de casa, del sector d’afers socials.

Aquesta setmana us proposem dues publicacions dels àmbits del tercer sector i de dones. També hi trobareu els darrers números publicats a text complet de les revistes RTS: Revista de Treball Social i  Encuentro.

El Tercer Sector de Acción Social en España 2019: nuevos horizontes para un nuevo contexto sociopolítico. [s.l.]: Plataforma de ONG de Acción Social, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 2020. 1 recurs en línia (179 pàgines) Consulta en línia

Informe que mostra la dimensió del tercer sector d’acció social a l’estat espanyol, la seva estructura i funcionament, l’activitat que duu a terme, el personal treballador i col·laborador, etc. Es desenvolupa a partir de l’enquesta a una mostra representativa d’entitats, de sis entrevistes en profunditat i d’un grup focal amb personal responsable i directiu. Reflexiona sobre les tendències de canvi i els reptes de futur.

Guia per a l’aplicació de la igualtat retributiva entre homes i dones. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Relacions Laborals de Catalunya, 2019. 1 recurs en línia (102 pàgines) Consulta en línia

Guia per a la detecció i  la correcció de les desigualtats retributives entre homes i dones, en compliment del Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’ocupació. Es proposa un procediment per tal que empreses, entitats i organitzacions puguin identificar possibles situacions de bretxa salarial i  posar-hi solució. També presenta unes recomanacions per a les persones negociadores, amb exemples de clàusules de convenis col·lectius, i orientacions per a les persones treballadores.

Publicacions periòdiques

RTS: Revista de Treball Social. Núm. 218, juny 2020. Editada pel Col·legi de Treball Social de Catalunya, inclou les seccions habituals A fons i Compartint la pràctica professional amb articles diversos, dels quals destaquen la intervenció educativa amb adolescents en conflicte amb la llei, les perspectives de futur de la Llei 14/2010 pels drets i oportunitats en la infància i l’adolescència, un projecte innovador per a l’atenció de dones embarassades en risc, i l’experiència de supervisió de treballadores socials familiars que presten serveis d’ajuda a domicili.

Revista Encuentro. Núm. 1, 2020. Revista sobre salut mental que publica la Confederación Salud Mental España. El reportatge principal està dedicat als trastorns de la conducta alimentària, incidint en les causes i les seqüeles físiques i mentals. Compta amb els testimonis de dones que van superar la malaltia i les paraules d’experts d’ADANER, AFECTAMUR i la Unitat de Trastorns Alimentaris de l’Hospital General Universitari de Ciudad Real, referència a nivell nacional.

Per a més informació, podeu consultar tots els especials de Llegint a casa: #novetatsDIXIT disponibles en línia, així com la resta d’articles del blog DIXIT especial COVID-19.

Deixa un comentari